Home

Hersenabces betekenis

o. (-sen), een etterige ontsteking van de hersenen. (e) Een hersenabces kan ontstaan door een schedelverwonding, waarlangs bacteriën binnendringen (traumatisch hersenabces). Etteringen in de omgeving van de hersenen, m.n. die van de middenoorholte, kunnen op de hersenen overgaan; zij geven aanleiding tot abcessen in de slaapkwab van de hersene.. Hersenabces. Een abces is een ingekapselde holte gevuld met bacteriën en dood weefselmateriaal (pus). Een abces kan overal in het lichaam voorkomen, ook in de grote en kleine hersenen. Mensen met een verzwakte weerstand, of mensen die lijden aan chronische oor- of bijholte-infecties hebben een verhoogde risico op een hersenabces Hersenabces . Wat is een hersenabces ? Een hersenabces is een afgekapselde ophoping van pus en bacteriën in de hersenen als gevolg van een infectie in de hersenen. Hoe wordt een hersenabces ook wel genoemd? Intracraniel abces Een hersenabces wordt ook wel een intracranieel abces genoemd. De term intracranieel betekent in de hersenen Een hersenabces is een ingekapselde holte gevuld met pus binnen de hersenen als gevolg van een ontsteking (meestal door een bacterie). Dat deze holte ingekapseld is, betekent dat de pus volledig omsloten is met een vlies en zich niet kan verspreiden buiten de holte Hersenabces. LEES VOOR. Een abces is een met pus gevulde holte in het lichaam. In dit geval in de grote hersenen of in de kleine hersenen. Een abces is feitelijk een verdediging van het lichaam die infecties of binnengedrongen voorwerpen als houtsplinters, in kapselt. Er vormt zich een vlies

Een hersenabces is een plaatselijke, ingekapselde ophoping van bacteriën, witte bloedcellen en weefselmateriaal (pus) in de hersenen. Een hersenabces is een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel Een hersenabces is een afgekapselde ophoping van pus en bacteriën in de hersenen als gevolg van een infectie in de hersenen. Hoe wordt een hersenabces ook wel genoemd? Een hersenabces wordt ook wel een intracranieel abces genoemd. De term intracranieel betekent in de hersenen. Hoe vaak komt een hersenabces voor bij kinderen Een hersenabces is een met pus gevulde zwelling in de hersenen. Deze kan zowel het gevolg zijn van een schimmel- als van een bacteriële infectie. Een opeenhoping van pus in de hersenen is een zeer zeldzaam verschijnsel. Een abces kan zowel in de grote als in de kleine hersenen voorkomen

Een hersenabces is een ernstige, soms zelfs dodelijke aandoening. Een gunstige afloop hangt vooral af van de snelheid waarmee de diagnose wordt gesteld en waarmee vervolgens de behandeling begint. Aan deze ernstige ontstekingen kan iemand restverschijnselen overhouden zoals epilepsie, spasticiteit, vermoeidheid en prikkelbaarheid (ook een postencefalitisch syndroom genoemd) De symptomen van een hersenabces zijn het gevolg van een combinatie van infectie, beschadiging van hersenweefsel en druk op de hersenen, naarmate het abces groter wordt en meer ruimte inneemt. Als de hoofdpijn plotseling erger wordt, kan dit betekenen dat het abces is gesprongen. In tweederde van de gevallen zijn de symptomen wel 2 weken aanwezig Hersenabces door pus in de hersenen op een vaste plek in het hersenweefsel. Encephalitis Lethargica, ook genoemd de slaapziekte bekend van de film 'Awakenings' ('Ontwaken in verbijstering') van Oliver Sachs. HIV encefalitis, bij AIDS en HIV komt voor bij patiënten met besmetting van het humaan immunodeficiëntie virus (HIV) Wat is een hersenabces ? Een hersenabces is een afgekapselde ophoping van pus en bacteriën in de hersenen als gevolg van een infectie in de hersenen. Hoe wordt een hersenabces ook wel genoemd? Een hersenabces wordt ook wel een intracranieel abces genoemd. De term intracranieel betekent in de hersenen. Hoe vaak komt een hersenabces voor bij kinderen Klachten en verschijnselen van een hersenabces De verschijnselen van een hersenabces zijn dezelfde als die van een ander ruimte innemend proces in de hersenen, zoals bijvoorbeeld een hersentumor. U kunt klachten hebben van hoofdpijn, epileptische aanvallen (stuipen of toevallen met schokken van armen en benen) of uitval van functies

hersenabces: zeldzaam maar levensgevaarlijk. Vaak door doorbraak van een infectie elders in de schedel, zoals vanuit een neusbijholte of vanuit het mastoïd . huid : in de huid komen zeer vaak abcessen voor; veel mensen hebben weleens een steenpuist gehad Een abces is een met pus (etter) gevulde holte, die overal in je lichaam kan voorkomen, bijvoorbeeld mond, lies, kaak of buik. Het is ontstaan door een ontsteking. Pus is een dikke, vloeibare massa, dat bestaat uit weefselresten, bacteriën en witte bloedlichaampjes. Zolang de ettermassa niet afgevloeid is, zal het abces niet genezen

Wat is de betekenis van hersenabces - ensie

Een hersenabces is een zeldzaam maar levensgevaarlijk abces in de hersenen. 17 relaties: Abces , Bacteriën , Bijholte , Bloedvat , Cel (biologie) , Granuloom , Hersenen , Immuunsysteem , Infectie , Kies , Micro-organisme , Oor , Processus mastoideus , Schedel , Schimmels , Tand , Witte bloedcel Search this site. Search. Afdeling Neurologi

Hersenschudding / Commotio Cerebri / PCS / Traumatisch

Dit is een aandoening die is geassocieerd met pulmonale arterioveneuze malformaties en fistels met een verhoogde kans op een herseninfarct of hersenabces. Ook komt migraine relatief frequent voor bij deze patiënten

Gastheer 1) Hospes 2) Host 3) Ontvanger van bezoekers 4) Ontvanger van gasten 5) Ontvanger van visite 6) Organisme dat parasieten draagt 7) Persoon die bezoek ontvangt 8) Persoon uit de prostitutie 9) Presentato Oorzaken en verschillende vormen. Bij licht traumatisch hersenletsel is er sprake van een hersenschudding.Een hersenkneuzing valt in de categorie middelzwaar tot ernstig hersenletsel. Het onderscheid wordt gemaakt in het ziekenhuis, door de ernst van bijkomende bewustzijnsstoornissen, neurologische symptomen en CT-bevindingen Een hersentumor zaait niet uit naar andere delen van het lichaam maar heeft bij tekens van kwaadaardigheid de neiging om op de plaats van ontstaan telkens opnieuw te gaan woekeren of eventueel te gaan groeien in andere delen van de hersenen. Symptomen Een hersenabces is een aandoening die goed te behandelen is en waarbij vrijwel altijd volledige genezing optreedt. Er zijn in principe drie behandelingsmethodes: Behandeling met antibiotica. Deze zal alleen slagen als de antibiotica nog in het abces kunnen doordringen, dus wanneer het abces nog niet volledig is afgekapseld

Hersenabces - NVv

Hersenabces - Kinderneurologie

Een shift van het mediastinum. Een 22-jarige man was op de brain care unit opgenomen in verband met een otitis externa waarbij een hersenabces in het cerebellum was ontstaan. 's Nachts kreeg de patiënt acute problemen met de ademhaling, waarna hij werd opgenomen op de intensive care unit Een meningeoom is een gezwel (tumor) dat uitgaat van het hersenvlies. Dit betekent dat hij overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond het hele centrale zenuwstelsel (dus ook rond het ruggenmerg), tussen de hersendelen, waar het hersenvlies een tussenschot vormt en aan de schedelbasis

Hersenabces - Aandoeningen Gezondheidsplein

Hersenletsel door zuurstof tekort (hypoxie anoxie

Hersenabces is een ontsteking met afbraak van weefsel en ophoping van etter in de hersenen. De eerste symptomen zijn vaak onduidelijk, later treedt hoofdpijn op met braken, hoge koorts en dikwijls een storing van het gezichtsvermogen. Een hersenabces kan gevaarlijk zijn omdat de etter niet uit de gesloten schedelruimte kan afvloeie Hersenafwijking - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten Veroorzaakt door een beroerte, hersentumor, hersenabces of ziekten waarbij hersenweefsel geleidelijk sterft (zoals de ziekte van Alzheimer). Symptomen: Afhankelijk van het type agnosie, bijv. Onvermogen om te identificeren wat wordt gezien (visuele agnosie) of om geluiden te herkennen (auditieve agnosie). Agnosia: definiti

Hoofdletsel (trauma capitis) kan gevaarlijk zijn. De hersenen vormen een brijachtige, zachte massa, die erg kwetsbaar is en de bescherming van de schedel hard nodig heeft. Letsel aan het hoofd kan de hersenen, de schedel of beide beschadigen. Treedt er aan de basis van de schedel bijvoorbeeld een breuk op dan heet dat een schedelbasisfractuur (fractura baseos cranii) Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de binnenkant (ook wel het lumen) van bloedvaten zichtbaar worden gemaakt. Het gaat hierbij meestal om de slagaders. Een angiografie brengtmogelijke afwijkingen in de bloedvaten in kaart en kan de ernst ervan bepalen. Veelvoorkomende afwijkingen zijn: Een ballonachtige met bloed gevulde bobbel in. Alcohol intoxicatie en alcoholisme (ethylabuse) In westerse landen drinkt 90% van de bevolking minstens af en toe een glaasje alcohol. Globaal komt bij ongeveer 10% van de mannelijke bevolking en 5% van de vrouwen een chronisch alcoholprobleem voor in de vorm van alcoholisme. In regio's waar de werkloosheid hoog is zijn deze percentages hoger

Hersenabces en Granuloom · Bekijk meer » Hersenen. De hersenen (plurale tantum), ook wel het brein genoemd, vormen het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd bevindt (Grieks: ἐγκέφαλος, enképhalos, inhoofdig). Nieuw!!: Hersenabces en Hersenen · Bekijk meer » Immuunsystee Voorbeelden van dit type ziekte zijn: encefalitis, meningitis of hersenabces. 5. Degeneratieve ziekten. Ten slotte kunnen degeneratieve ziekten ook leiden tot afasie en dit op zijn beurt tot paragrammatisme. Voorbeelden van dit type ziekte zijn: Alzheimer, Pick Veroudering is meestal de oorzaak van dit type ziekte. Behandelin Voor partner en de familie betekent dit een periode van grote onzekerheid, omdat meestal pas na enkele weken enige duidelijkheid over de te verwachten afloop ontstaat. Kijk hier als u zich afvraagt of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk. Meer informatie: Centrum Hersenletsel en Vereniging Cerebraal Wanneer moet je je ongerust maken over hoofdpijn? nieuws. Hoofdpijn kan heel vervelend zijn, soms is de pijn zelfs zo erg dat je nauwelijks nog je normale bezigheden kunt uitvoeren. Meestal is er echter niets ernstig aan de hand, in de betekenis van levensbedreigend. Heel soms kan hoofdpijn een symptoom zijn van een ernstige onderliggende. Een meningeoom is een gezwel of tumor die uitgaat van het hersenvlies. Dit betekent dat deze tumor overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond de hersenen, tussen de hersenhelften, thv de schedelbasis en rondom het ruggenmerg. In 95-99% van de gevallen gaat het om patiënten van de gevallen gaat het om patiënten met een WHO I.

Hersenabces / Infecties oorzaak hersenletsel / Soorten

Genetisch betekent dat de aanvallen worden veroorzaakt door een mutatie in bepaalde genen. Er zijn veel epilepsiesyndromen die een genetische oorzaak hebben, en er worden steeds meer genen ontdekt die epilepsie veroorzaken. Maar er zijn ook nog veel genen onbekend. Bekijk meer informatie over epilepsie en erfelijkheid Karakter- en gedragsveranderingen. Bij hersentumor patiënten zien we vaak veranderingen in karakter en gedrag. Oorzaak. Karakter- en gedragsveranderingen kunnen optreden door de groei van de tumor en zijn daarbij vooral afhankelijk van de locatie en grootte van die tumor alsmede ook het type hersentumor

Acute rhinosinusitis. Aanwezigheid van rinorroe of een verstopte neus samen met minstens 1 ander symptoom van neus of bijholten, zoals pijn of druk in het aangezicht en verminderde reuk. De pijn kan worden gevoeld in tanden of kiezen en kan verergeren bij bukken. De duur van de symptomen is maximaal 12 weken (zie Details) Wat is meningitis Meningitis behoort tot de infectieziekten en is een ontsteking van de hersenvliezen. In de meeste gevallen wordt meningitis veroorzaakt door een bacterie of een virus, waarbij een ontsteking door een bacterie veelal ernstiger verloopt. Bacteriële hersenvliesontsteking begint vaak als een bloedvergiftiging (sepsis), waarbij bacteriën de bloedbaan infecteren e Cholesteatoom, is de meest agressieve en lastigst te behandelen vorm van chronische otitis, ook wel chronische middenoorontsteking genoemd. Hoewel er ook een zeldzame aangeboren vorm bestaat, ontstaat een cholesteatoom vaak tijdens de kinderjaren, maar ook op volwassen leeftijd. Meestal komt cholesteatoom slechts aan één kant voor, maar aan.

Hersenabces: symptomen en behandeling abces in de hersenen

 1. Hersenabces wordt onder G06.0 geclassificeerd onafhankelijk van het deel van het aangedane orgaan en of het abces al dan niet wordt beschreven als embolisch, infectieus, metastatisch, multipel, pyogeen of septisch. Verwijzingen Sommige categorieën, vooral die met opmerkingen die ze met andere categorieën i
 2. Een hersentumor is een gezwel in de schedel. Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren, maar beide kunnen schade in het lichaam aanrichten. Symptomen van hersentumoren lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van het hersengebied waar de tumor zich bevindt. Voorbeelden van symptomen zijn ernstige hoofdpijn, gedeeltelijke doofheid, verlies.
 3. Dit betekent dat het dynamisch bereik van het gehoor, dus de geluidniveaus die liggen tussen de drempel van het geluid en het niveau waar het geluid onaangenaam hard wordt, aan 2 kanten aangetast is. Het gevolg is dat het normale traject van de luidheid, van zacht klinkend tot hard, bij slechthorenden in een beperkte range van intensiteiten wordt afgelegd
 4. Gevolgen. Zowel voor volwassenen als kinderen zijn de gevolgen van hersenletsel van grote invloed op het leven. Het hangt af van de locatie van de schade maar ook de grootte van de schade. Lees ook: Kinderen met het syndroom van down, wat kan de kinderfysiotherapeut doen. Wanneer schade bijvoorbeeld in het deel van de hersenen ontstaat waar de.
 5. Perifeer bloed witte bloedcellen en classificatie test-Microscopisch onderzoek-Healthfrom.co

Wat is een hersenabces? Een hersenabces is een

De juiste betekenis en de rol van de neusbijholten is niet gekend. Elk mens heeft verschillen de sinussen aan beide zijden: kaaksinus (maxillair), voorhoofdsinus (frontaal), zeefbeencellen (ethmoid) en wiggebeensinus (sfenoid). Klachten en behandeling. De normale werking van de sinussen kan op vele manieren worden verstoord Nederlands: ·(anatomie) waarnemend, aansturend, controlerend en informatieverwerkend orgaan in dieren De chirurg voert een operatie op de hersenen uit.· denkvermogen. Veel hersenen heeft hij niet.··↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ hersenen op website: Etymologiebank.nl ↑ hersenen in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch. CAT Combined Approach Tympanoplastiek Sanering Radicalisatie Schoonmakende (sanerende) ooroperatie Een sanerende ooroperatie is erop gericht een chronische oorontsteking van het middenoor te verhelpen Hersenabces Pagina Relevantie 99%. Aandoeningen > Hersenabces. Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking (meningen (latijn) = hersenvliezen en itis = ontsteking). De ontsteking ontstaat in de vochtrui Verlies kind zwangerschap / bevalling Pagina.

Encefalitis betekent hersenontsteking. Dit is een andere aandoening dan de meningitis (zie aldaar: ontsteking van de hersenvliezen); bij een encefalitis is de hersenmassa zelf ontstoken en worden zenuwcellen of de witte stof van de hersenen direct beschadigd. Waar heb je last van? De ziekte begint meestal met hoge koorts en verschijnselen van. Neurologie richtlijnen voor artsen. (101) Antitrombotische middelen (Beleid rond ingrepen en bloedingscomplicaties bij gebruik van antitrombotische middelen) (werkwijze Wat betekent PRURITUS SINE MATERIA? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord PRURITUS SINE Oorzaken: aquagene pruritus, toxicodermie, alimentair, neurologisch (MS, hersenabces), bij zwangerschap (intrahepatische cholestase, mogelijk door oestrogenen), psychogeen. Cave interne orgaan-afwijkingen: lever- en nierafwijkingen (m.n. bij. Een hersenabces is een zeldzaam maar levensgevaarlijk abces in de hersenen. samenvattingen, of scriptie. Hier is de definitie, uitleg, beschrijving, of de betekenis van elke significante waarop u informatie nodig, en een lijst van de bijbehorende concepten als een verklarende woordenlijst. Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans.

Hersenabces: symptomen, oorzaken en behandeling - Mens

 1. der prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren
 2. EEG is een soort hersenscan, waarbij je de elektrische activiteit van de hersenen meet. Je hersenen geven namelijk elektrische pulsjes af aan je zenuwen, die deze pulsjes naar de spieren in je lichaam vervoeren. Door deze pulsjes regelen je hersenen welke spieren moeten bewegen. Bij een EEG-onderzoek worden deze elektrische pulsjes gemeten
 3. neurologische en Neurochirurgische ziektebeelden uitgewerkt. Nederlands Netwerk Neuro- IC verpleegkundigen. Veldman productions webhosting en webdesign. webhosting en webdesign
 4. Vraag van een tandarts: 'Graag leg ik de volgende situatie aan u voor. Bij een patiënte, die 25 jaar in mijn praktijk is, heb ik een flapoperatie uitgevoerd in één interdentale ruimte. Een maand later heb ik haar voor nacontrole gezien. Alles was naar tevredenheid verlopen. Nu, zeven maanden later, blijkt dat zij vijf dagen na deze controle opgenomen is met een epileptische aanval
Gevolgen per hersengebied | Hersenletsel-uitleg

Wat is hersenontsteking? - Hersenstichtin

Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking (meningen (latijn) = hersenvliezen en itis = ontsteking). De ontsteking ontstaat in de vochtruimte tussen de het spinragvlies en de hersenen. Daar bevindt zich het hersenvocht (Liquor). Bij een meningitis zijn dit vlies en het hersenvocht ontstoken. Waar heb je last van? Er zijn 2 soorten van. Haar tweede operatie voor het hersenabces, zal morgen zijn, maar ik voorzie geen problemen. Her second surgery for the brain abscess will be tomorrow, but I don't foresee any problems . We hebben dit gedaan voor de steun die was toegezegd voor de jaren 2004 en 2005, en ik voorzie geen problemen met de bijdrage voor 2006 Betekenis van infectie. infectie (medisch) een besmetting van lichaamsweefsel met ziekteverwekkers als bacteriën, virussen, schimmels of parasieten en de daaropvolgende ontstekingsreactie Omdat hij niet al te hygiënisch met zijn contactlenzen omging, had hij al gauw een infectie aan zijn oog Latente infecties die in het begin geen symptomen veroorzaken, maar over een periode van maanden en.

De diagnose hersenabces is echter zeer zeldzaam en op grond van het klinisch beeld en de CT-scan was er, naar het oordeel van het College, onvoldoende reden om aan een hersenabces te denken. Het door verweerster ingezette beleid van nauwkeurige observatie en het afnemen van een MRI-scan van de hersenen, is adequaat voor alle vormen van een RIP - Hersenabces. Het hersenabces is een gelokaliseerd ontstekingsproces in het hersenparenchym, veroorzaakt door een bacterie en gepaard gaande met necrose, ettervorming binnenin en een fibreus kapsel rondom. Het gedraagt zich als een snel groeiend ruimte-innemend proces en gaat gepaard met oedeem Deze benaming verwijst naar de fasen van de aanval. Gegeneraliseerde of het hele lichaam betreffende aanvallen, zoals grand mal aanvallen, zijn het gevolg van abnormale elektrische activiteit in de hersenen. In de meeste gevallen lijken de aanvallen willekeurig op te treden, maar bij mensen die er aanleg voor hebben, houden ze soms verband met.

Koorts is in ons land gedefinieerd als een lichaamstemperatuur hoger dan 38,0 EC bij een persoon in rust, rectaal gemeten. 1. In de Angelsaksische literatuur vindt men ook wel 38,3 EC als grenswaarde. Koorts is een in principe gezonde reactie op weefselschade en daarmee een van de belangrijkste en meest voorkomende symptomen van ziekte Rb Arnhem 251111 beoordeling schade, causaal verband na erkende aansprakelijkheid delay bij diagnose hersenabces te complex voor deelgeschil; forse matiging kosten; van 27:42 naar 13 uur, van € 530,15 naar 210,00, van 14685 naar Geneesmiddelen die het risico op bijwerkingen verhogen. Het gebruik van clonazepam met bepaalde andere medicijnen kan meer bijwerkingen veroorzaken. Voorbeelden van deze medicijnen zijn: Benzodiazepinen, zoals lorazepam, clonazepam, triazolam, en midazolam. U kunt zich meer verdoofd en slaperig voelen. Opioïden, zoals codeïne en hydrocodon Osteomyelitis: Ontsteking van het beenmerg (botontsteking) Osteomyelitis is de medische term voor ontsteking van het beenmerg, die zich meestal uitbreidt naar het bot en de verdere omgeving. Bacteriën en andere ziektekiemen veroorzaken deze botinfectie.. Osteomyelitis Osteomyelitis is een infectie van het bot,beenmerg en beenvlies die door bacteriën wordt veroorzaakt

De betekenis van bacteriën die worden gedetecteerd op de tonsil bij de pathogenese van acute keelpijn is niet geheel duidelijk. Antibiotica zijn niet geïndiceerd bij een faryngotonsillitis bij een patiënt die niet ernstig ziek is en bij een faryngotonsillitis zonder een verhoogd risico op complicaties Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en. Amenorroe betekent: niet menstrueren. met Neisseria meningitis d. 5/10% fataal bij zuigelingen en kinderen met Streptococcus pneumoniaede e. 25% fataal bij hersenabces f. Overleving → 10/20% ernstige hersen/zenuwbeschadiging → vergroting van de hersenholten,. Dat betekent dat bepaalde klachten blijven aanhouden, ook als de ontsteking zelf genezen is. Hersenabces. Als de hersenontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie bestaat het risico op het ontstaan van een abces in de hersenen. Dat is een afgekapselde holte die gevuld is met pus De term giftige schimmel en de betekenis ervan wordt vaak verkeerd begrepen. zoals hersenabces en botinfecties. De giftige stoffen kunnen het zenuwstelsel beschadigen en inwendige bloedingen veroorzaken. 12. Aureobasidium. Aureobasidium is ook allergisch en kan huid-, oog- en nagelinfecties veroorzaken

Hersenabces: Symptomen, Oorzaken, Diagnose, Behandeling

 1. CVA betekent een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er gaat dan iets mis in de bloedvoorziening van de hersenen. ontsteking ontstaat een hersenabces. In een abces zitten bacteriën en dood weefsel (pus). Pus in de hersenen is gevaarlijk. Het neemt ruimte in en verdrukt de hersenen
 2. Acute mastoïditis. Mastoïditis is een bacteriële infectie van de processus mastoïdeus (het uitstekend bot achter het oor). Mastoïditis treft vooral kinderen, maar komt niet vaak voor (0,004%)
 3. Bovenste luchtweginfecties is een verzamelbegrip voor een aantal infecties van de neus-keelholte die acuut ontstaan, veel ongemak geven en die in het algemeen snel weer genezen. Er worden grofweg vier aandoeningen onderscheiden: acute nasofaryngitis, acute faryngitis, sinusitis en tonsillitis. Verder worden influenza en allergische rinitis nog.
 4. Middenoorontsteking is een relatief wijdverspreide ziekte van het middenoor en meestal bacteriële aard. Kleine kinderen worden in toenemende mate getroffen, maar volwassenen kunnen ook deze onaangename ziekte ervaren. De extreem pijnlijke ontsteking van het middenoor of otitis media komt zowel in acute als in chronische vorm voor op otitis media acuta en otitis media chronica
 5. g voor algehele ongemak en je niet lekker voelen
 6. Dat betekent koorts, Gewichtsverlies of Nacht zweet kan voorkomen. In sommige gevallen straalt de pijn uit naar andere regio's, afhankelijk van de locatie. Pijn in de benen kan bijvoorbeeld duiden op een ontsteking in de lumbale wervelkolom. Pijn in de nek of armen duidt eerder op een ziekte van de thoracale of cervicale wervelkolom
 7. g, hersenvliesontsteking en een hersenabces. Gelukkig zijn dergelijke ernstige complicaties van cholesteatoom buitengewoon zeldzaam. Welke behandeling is.

In een eindstadium kan een onbehandeld cholesteatoma het dak van het middenoor vernielen, en doorgroeien naar de schedelpan en de hersenen, wat kan leiden tot zeer ernstige complicaties zoals hersenvliesontsteking (meningitis), hersenontsteking (encefalitis) en hersenabces Encefalomalacie betekent letterlijk vertaald 'hersenverweking'. Hersenabces: Verzameling van pus in hersenen Een hersenabces is een verzameling van pus, immuuncellen, en ander materiaal dat zich ophoopt in de hersenen, meestal als gevolg van een bacteriële infectie of schimmelinfectie Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige woorden) hersenabces hersenactiviteit hersenangioom hersenarbeid hersenatrofie hersenbank hersenbeschadigd hersenblaasje hersenbloeding hersenbloedingen hersenbreker Zojuist vertaal

Apraxie / Niet-zichtbare gevolgen / GevolgenBeeldvorming | KinderneuropsychologieAfasie, dysartrie en spraakapraxie | Hersenletsel-uitlegReuk en Smaak stoornis / Niet-zichtbare gevolgen

Mastoïditis is een bacteriële infectie van het uitstekend bot achter het oor (de processus mastoïdeus) en wordt gekenmerkt door ernstige ontsteking van het botweefsel. Mastoïditis treft vooral kinderen, maar komt niet vaak meer voor sinds er antibiotica bestaan. Er zijn drie vormen van mastoïditis: petrositis (infectie van de luchtcellen. Mastoiditis is een ontsteking van het mastoid. Dat is het puntige uitsteeksel van het slaapbeen, dat zichtbaar en voelbaar is achter het oor. De ontsteking leidt ertoe dat de holle ruimte van het uitsteeksel geheel met pus wordt gevuld. Wanneer deze pushaard naar binnen of buiten openbreekt, dan treden er complicaties op, met als meest ernstige. De NHG-Standaard Acute rhinosinusitis geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute rhinosinusitis door een infectieus agens bij volwassenen en kinderen. 1 Allergische rhinosinusitis en rhinosinusitis die langer duren dan twaalf weken, worden besproken in de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis of hersenabces veroorzaken. Deze complicatie is de reden dat ook patiënten zonder longklachten op de aanwezig- Dominant betekent dat het erven van één fout gen van de vader of moeder al tot de ziekte leidt. Meestal zijn er geen afwijkingen te zien bij een pasgeboren baby met ROW