Home

Stagevergoeding cao

De student die stage loopt krijgt een stagevergoeding van de werkgever. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: a. Voor de mbo-student: De student volgt een mbo niveau 3 of 4 opleiding, anders dan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Ze loopt stage in het kader van de beroepspraktijkvorming van haar opleiding De stagevergoeding wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar € 400,- bruto per maand. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. Partijen bij deze CAO bevelen aan dat de instelling een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de stagiair afsluit Schalen voor BVP, opleidingen, stagevergoeding Vergoeding BVP (7.2.2) Vergoeding BVP 1-7-2021; Vergoeding BVP 1-1-2021; Vergoeding BVP 1-7-2020; Vergoeding BVP 1-1-2020; Vergoeding BVP 1-7-2019; Vergoeding BVP 1-1-2019; Vergoeding BVP 1-7-2018; Vergoeding BVP 1-1-2018; Leerlingschalen (7.2.3) Leerlingschalen basisopleiding 2019-202 Stage lopen in jeugdzorg? Er geldt een vergoeding van € 250,00 per maand bij een stage vanaf 32 uur per week. Check de afspraken in de Cao Jeugdzorg

Cao . CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen 3.18 Stagevergoeding. Toon toelichting. Als je een opleiding volgt binnen het MBO/HBO en een stage loopt van tenminste 144 uur per beroepspraktijkvormingsjaar of studiejaar bij een werkgever, dan ontvang je vanaf 1 januari 2020 een stagevergoeding van € 410,40 per maand. Je ontvangt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten, kosten. Ja dat is verplicht. in artikel 67 cao Bouw & Infra is opgenomen dat de werkgever gehouden is om de stageregelingen voor de bouw & Infra te volgen. De geadviseerde stagevergoeding voor HBO-/WO-stagiairs bedraag € 550,- en voor MBO-stagiaires € 400,- per maand. In de stageregeling worden adviesbedragen genoemd voor de stagevergoeding

In een aantal cao's in Nederland is echter afgesproken dat de stagiair toch een stagevergoeding ontvangt, afhankelijk in welk opleidingsjaar hij of zij zich bevind. MBO stagiaires worden gemiddeld rond de € 200 per maand verloond. HBO stagiaires zitten gemiddeld op een vergoeding van € 400 per maand Good to know: Als een bedrijf in hun cao heeft staan dat ze een stagevergoeding geven, dan zijn ze dit verplicht. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een soort contract waar alle afspraken in staan die de FNV-vakbond gemaakt heeft met jouw stagebedrijf of met de sector waarin jouw stagebedrijf valt Voor leermeesters geldt dit alleen als de werknemer één of meer leerlingen begeleidt. Per 1 januari2020 is de voorlieden- en leermeestertoeslag €67,20 per week, vanaf 1 december 2020 is dit €68,40 per week (zie tabel 5.6 p. 48, cao Bouw & Infra 2020). Toeslag bijzondere uren De stagevergoeding is een maandelijkse vergoeding die het stagebedrijf betaalt aan de stagiair(e) wanneer deze stage loopt. Het betalen van een stagevergoeding is niet verplicht in Nederland, maar wel gebruikelijk. Er is dus geen minimale stagevergoeding. De gemiddele hbo en wo stagevergoeding in Nederland 202

Stagevergoeding voor studenten Kinderopvang werkt

 1. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de cao van toepassing is op de rechtsverhouding tussen partijen, vastgesteld dat de cao alleen in de periode tot en met 30 juni 2016 algemeen verbindend is verklaard en dat er geen grondslag is voor toekenning van een stagevergoeding na 30 juni 2016
 2. Stagevergoeding. Tijdens de opleiding tot maritiem waterbouwer moeten studenten twee keer een half jaar stage bij een bedrijf lopen om onder andere te voldoen aan de internationale beroepsvereisten en het behalen van een vaarbevoegdheid. Het is belangrijk dat er voldoende bedrijven zijn die stageplaatsen aanbieden en studenten goed begeleiden
 3. In de cao van Sociaal Werk vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Nee, als stagiaire heb je geen recht op salaris. Wel kun je een stagevergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding verschilt per instelling. Er staan geen afspraken over de.
 4. ste 144 uur per beroepspraktijkvor

De uitbetaling van salaris, salaristoelage(n), vergoedingen en uitkeringen vindt maandelijks plaats, tenzij in deze cao anders is bepaald Cao 2019-2021 - Stageregeling voor architectenbureaus 2 Reiskostenvergoeding In het geval dat de stagiair met instemming van het architectenbureau regelmatig naar de plaats van de stage op en neer reist kunnen de daarvoor gemaakte reiskosten volgens de bij de het architectenbureau geldende regeling worden vergoed deze cao - naast loonontwikkeling en een verhoogde toeslag voor zzp-tarieven - vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo komen er toeslagen voor bijvoorbeeld nachtwerkzaamheden en bij optreden als figurant. Daarnaast worden bestaande vergoedingen, zoals de stagevergoeding, verhoogd. Verder zijn er aanpassingen i Belasting betalen over stagevergoeding Een stagevergoeding betekent in veel gevallen belasting betalen. Als het bedrijf de stagiair of stagiaire betaalt, houdt het bedrijf ook loonbelasting in. Waarschijnlijk is deze belasting terug te vragen bij de Belastingdienst Aanbod A+O. De vergoeding voor de schooljaren 2021-2022 bedraagt maximaal € 160,- per 4 weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. Als de stagiair (e) minder uren stage loopt, ontvangt je bedrijf de vergoeding naar rato. Belangrijk om te weten

Artikel 5:7 Stagiairs Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlan

Schalen voor BVP, opleidingen, stagevergoeding NVZ Cao

Stagevergoeding Jeugdzorg werkt

De ANKO heeft met vakbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe kapperscao per 1 juli 2019. Deze cao lijkt sterk op de vorige cao, met enkele aanpassingen en een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020. We zijn blij dat er weer met beide vakbonden een cao is afgesloten en dat deze algemeen verbindend verklaard is Lees hier de volledige (juridische) tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. Downloaden en bestellen. U kunt de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 of een voorgaande versie hier downloaden en/of bestellen. Toelichtingen op CAO-artikelen. Bij veel artikelen in de CAO zijn toelichtingen beschikbaar Partijen en de achterbannen hebben de Cao Huisartsenzorg 2021 goedgekeurd. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met [ Vergoedingen Cao Tentoonstellingsbedrijven per 1 juli 2021. 18-5-2021. Jaarlijks worden de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals bepaalt in de Cao Tentoonstellingsbedrijven verhoogd met de CPI index van april van dat jaar

3.18 Stagevergoeding - CAO VVT 2019 - 202

Recht op stagevergoeding op basis van cao · Salaris Vanmorgen

Stagiair - Bouwend Nederlan

Stagevergoeding. Het voorstel is om de stagevergoeding anders vorm te geven zodat meer maatwerk mogelijk is. Loopbaanontwikkeling. In de vorige cao zijn afspraken gemaakt over hoe werkgever en werknemer om kunnen gaan met investeringen ten behoeve van niet verplichte scholing en de gedeelde verantwoordelijkheid Vergoedingen vanuit SSFH. Stagebieders in de huisartsenzorg kunnen via SSFH twee vergoedingen aanvragen: Een vergoeding praktijkbegeleiding Een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk. De vergoeding is: • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek Dan heb je recht op een stagevergoeding tot 310 euro per maand. Nog steeds krijgt niet iedere coassistent een stagevergoeding voor elk coschap. Dit komt omdat de vergoedingen via diverse cao's zijn geregeld. Zo zijn er afzonderlijke cao's voor umc's, ziekenhuizen, ggz en voor gezondheidscentra. Dit brengt ongelijkheid met zich mee

Stagevergoeding - Salarisadministratie bij

Gemiddelde stagevergoedingen per opleidingsniveau. VMBO De gemiddelde stagevergoeding voor een VMBO-er is meestal alleen een reis- en/of onkosten vergoeding.. MBO De gemiddelde stagevergoeding voor een MBO-er ligt op en rond de € 130,- bruto per maand.. HBO De gemiddelde stagevergoeding voor een HBO-er ligt tussen € 200,- en € 350,- bruto per maand Hierin staan ook de stukken uit de cao die voor jouw stage van toepassing zijn, zodat je direct bewijs aanlevert voor jouw recht op stagevergoeding. 1. Meld bij je begeleider en/of bij personeelszaken van de instelling waar je stage loopt, dat je volgens de cao recht hebt op stagevergoeding, en dat je deze graag zou aanvragen Cao universitair medische centra 2018-2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht +31 30 273 98 80 nfu@nfu.nl www.nfu.nl april 2019 5 Vergoedingen en tegemoetkomingen 48 6 Arbeidsduur en werktijden 53 7 Vakantie, verlof en buitengewoon verlof 5 Op dit moment geldt de Verlengde CAO PO 2019-2020. De afspraken uit deze cao voor het primair onderwijs gelden officieel tot en met 31 december 2020, maar lopen door totdat er een nieuw cao-akkoord is. Hier vind je de volledige tekst van deze cao. Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mede mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goe Metaalbewerkingsbedrijf. CAO Metaalbewerkingsbedrijf, CAO Kleinmetaal met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze CAO. Nieuws. 03-01-20 AVV CAO Metaalbewerking 2019-2021. 28-11-19 Wijziging tekst CAO Metaal en Techniek 2019-2021. 22-10-19 Nieuwe tekst CAO Metaal en Techniek 2019-2021

14-06-2021 Wijziging AVV CAO Recreatie 2021. 20-04-2021 Nieuwe versie CAO Recreatie 2019-2021. 07-12-2020 AVV CAO Recreatie 2021. 01-10-2019 Wijziging AVV CAO Recreatie 2019-2020. 10-09-2019 AVV CAO Recreatie 2019-2020. 20-08-2019 Wijziging tekst CAO Recreatie 2019-2020 SSFH stelt vergoedingen beschikbaar. Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Daarom moeten er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is daarvoor onmisbaar. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding.

Stagevergoeding Alles wat je moet weten Stage

 1. verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur zijn belaste en onbelaste vergoedingen die chauffeurs krijgen. Deze worden, speciaal voor transportbedrijven, berekend in de calculator verblijfskostenvergoeding. Hierdoor ontstaat een ennorme tijdsbesparing. lees daarom dit deel van de uitle
 2. In veel cao's is bepaald dat een stagiair niet onder de cao valt. Dit betekent dat de stagiair onder de Basis CAO valt. Looncomponenten. Je verloont de medewerker onder de Basis CAO, door de stagevergoeding te boeken op een van de volgende looncomponenten: 100.003.046 'Stagevergoeding belast' 100.003.047 'Stagevergoeding belast Netto
 3. Bij alle van de in deze cao opgenomen beloningen, vergoedingen, uitkeringen of anderszins, betreft het, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bruto bedragen. Artikel 1.4 Naleving cao Om de naleving van de cao te bevorderen is er een meldpunt ingesteld waar werknemers hun klachten kunnen melden
 4. Toeslagen en vergoedingen (CAO Kinderopvang 2020-2021) # 6.1 Vakantietoeslag # De werkgever betaalt vakantietoeslag over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het volgende jaar. De vakantietoeslag is 8% van het salaris dat de medewerker heeft verdiend in de periode uit lid 1
 5. 112 Bijlage B Toelagen, toeslagen en vergoedingen 115 Bijlage C Regeling verplaatsingskosten Bijlage D Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO-regeling) In de cao mbo 2018-2020 zijn hierover afspraken gemaakt, welke in de preambule van deze cao staan
 6. U bevindt zich hier: Home CAO Rijk Online 10. Reizen en vergoedingen 10.1 Woon-werkverkeer. Zoeken binnen CAO Rijk Zoek. 10.1 Woon-werkverkeer Algemeen. U heeft recht op een vergoeding voor uw reiskosten woon-werkverkeer. De hoogte van deze vergoeding hangt af van: uw keuze voor een vervoermiddel
 7. Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk. 1. Overwerk. a. Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot en met vrijdag boven 8 uur per dag. b. Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over ieder volgend overwerkuur 50%. c. Over ieder.

Toeslagen en vergoedingen - Bouwend Nederlan

 1. 10.2 Dienstreizen binnenland. Als u voor uw werk op verzoek van uw werkgever naar een andere locatie dan uw eigen werklocatie in Nederland moet, dan is er sprake van een binnenlandse dienstreis.Dit is ook het geval als uw dienstreis in Nederland is begonnen en het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of niet noodzakelijk leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachtingen in het buitenland
 2. Vergoedingen dienstreizen binnenland (§ 10.2 van CAO Rijk 2020) De bedragen voor lunch en avondmaaltijd worden geïndexeerd met de gewogen gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijsindexen voor restaurants en cafés en voor fastfood en afhaalservice in de periode oktober 2018 - oktober 2019 en stijgen daardoor met 4,40%
 3. Re: stagevergoeding. Geplaatst: 14-01-09 09:23 . Als je stage loopt op een school is er een CAO en is de kans groot dat je stagevergoeding ontvangt. Ze kijken vaak niet of je al een opleiding hebt afgerond of niet, het gaat er om dat je ervaring gaat op doen in het werkveld van de opleiding waar je stage in loopt

Check jouw stagevergoeding - Studentenburea

Vergoedingen 1 Reiskosten CAO artikel 39 en 48 Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden de werkelijk betaalde reiskosten vergoed. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden De CAO VVT geldt voor zo'n 400.000 medewerkers en bevat landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen, vergoedingen, toeslagen en verlof. Daarnaast biedt de CAO VVT ruimte voor maatwerk. De CAO VVT 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (avv) en dat betekent dat alle werkgevers in de VVT-sector deze cao vanaf 8. In de Cao SAG zijn voor werknemers vergoedingen opgenomen voor reiskosten, reisuren van en naar het werk en voor het verblijf elders (als werknemers vanwege hun werkplek niet 's avonds naar huis kunnen) Vergoedingen en toeslagen. Op deze pagina vindt u onderwerpen die te maken hebben met vergoedingen en toeslagen waar u als rijksambtenaar mogelijk recht op heeft. Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021. Cao. GGZ. Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ

Lonen en vergoedingen cao Glastuinbouw per 1 juli 2020. vrijdag 26 juni 2020. Aangezien het wettelijk minimumloon gaat stijgen per 1 juli 2020, veranderen ook de lonen voor piekarbeiders, studenten, scholieren/vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking per deze datum. Daarnaast is functiegroep B van loongebouw B van de cao. Lonen en vergoedingen cao Open Teelten per 1 januari 2018 Pagina 2 van 7 Versie: OpTe171218 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw loongebouw ingevoerd. Dit loongebouw heeft de bestaande loongebouwen voor de sectoren boomkwekerijen, landbouw, bloembollenbedrijf en tuinbou

Stage- en afstudeerplekkenHuisarts betaalt stagevergoeding voortaan zelf - Accon avm

Vergoedingen Ook de vergoedingen worden net als de lonen verhoogd, per 1 augustus 2021 met 1,5% en per 1 januari 2022 met 3,0%. In de nieuwe cao-tekst zal duidelijk zijn welke vergoedingen met welk bedrag zijn verhoogd. Dit geldt eveneens voor kostenvergoedingen waar ook uitzendkrachten recht op hebben Lonen en vergoedingen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2021. 12 januari 2021 Diana Eleveld. By Diana Eleveld. 12 januari 2021. 0 Shares. Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement Vergoedingen voor nachtwerk: januari 2021. De Nationale Arbeidsraad heeft een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0032 goedgekeurd, die van toepassing is op de in cao nr. 46 bedoelde aanvullende vergoedingen. Deze vergoedingen worden betaald aan werknemers van wie de overeenkomst wordt beëindigd wanneer een permanente terugkeer naar een.

Recht op stagevergoeding op basis van cao · Salaris Vanmorge

 1. Download hieronder de cao-VVT 2016-2018. Publicaties. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016 - 2018. De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Bezoek met uw mobiele telefoon of tablet de Google Playstore of de Apple Store om de app 'CAO VVT' te.
 2. imale reisafstand 15 km per dag zijn. - auto - € 0,19 netto per kilometer; - auto/motor - € 0,19 netto per kilometer; - bromfiets/scooter - € 0,07 netto per kilometer met
 3. imumlonen voor BBL'ers. Cao jeugdlonen 01-01-2018 en lonen bijzondere groepen
 4. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd
 5. in deze Cao - naast loonontwikkeling en een verhoogde toeslag voor zzp-tarieven - vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo komen er toeslagen voor bijvoorbeeld nachtwerkzaamheden en bij optreden als figurant. Daarnaast worden bestaande vergoedingen, zoals de stagevergoeding, verhoogd. Verder zijn e
 6. der krijgen dan bij een meewerkstage, omdat je dan eigenlijk geen werk uit handen neemt van het bedrijf
 7. Bekijk de Cao Sociaal Werk 2019 - 2021. Met salarisschalen, functieboek, IKB, Loopbaanbudget, afspraken over vakantie, vitaliteitsuren en verlof

Grafimedia cao. Welkom op de website van de Grafimedia cao. De website bevat niet alleen de tekst van de cao met de looptijd van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2022 maar ook een klokurenmatrixcalculator en downloads. Vragen aan één van de cao-partijen Voor de vergoedingen onder 3.7.7 c en d komen uitsluitend de extra reistijd en extra reiskosten als gevolg van karweiwerk in aanmerking. ° op een in de cao erkende feestdag: 1,43% van de maandverdienste (246,6% van de uurverdienste). • Eén keer per week naar hui Arbeidsvoorwaarden. De ambulancesector heeft een eigen cao: de cao ambulancezorg.Deze cao geldt voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid De huidige horeca-cao geldt tot eind 2021. De loontabel wordt op groep 1 en de groep lonen leerling BBL geactualiseerd. De nieuwe loontabel per 1 juli 2021 is nu beschikbaar! De horeca-cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 waarbij de loontabellen in 2021 alleen aangepast worden voor het wettelijk minimumloon Cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. BOVAG sluit als werkgeversvereniging namens haar leden de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT) af. Deze cao bevat een aantal minimale afspraken die voor iedereen van toepassing zijn. De huidige cao loopt van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2020

Stagevergoeding - waterbouw

In het cao-overleg is de AOb de grootste bond. De onderhandelaars van de AOb, andere bonden en de VO-raad kwamen op 9 april 2020 tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. De focus lag, door de coronacrisis, vooral op het afspreken van een loonsverhoging De Cao Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. Op deze website staat de officiële tekst en de bijlagen van de Cao Gemeenten. De huidige cao loopt van. 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 • de cao-faciliteiten rond de Wab worden ingericht; • de borging van de sociale agenda en de voortgang ervan moet worden vastgelegd. komen overeen aanpassingen op de cao horeca 2018-2019, die samen de nieuwe cao horeca maken. Verklaren met ingang van 1 januari 2020 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan 1. Deze cao is aangegaan voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 2. De cao eindigt van rechtswege, derhalve zonder dat opzegging vereist is. Indien na afloop van de cao nog geen nieuwe cao is afgesloten blijft de geëxpireerde cao van kracht tot een nieuwe cao is afgesloten. 3 Verandering CAO per 1 juli 2021. Vanaf 1 juli geldt de nieuwe loontabel voor de bloemendetailhandel. De CAO-lonen stijgen mee met de halfjaarlijkse aanpassing van het Wettelijk minimum loon (WML). Per 1 juli stijgt het WML met 0,96%, wat betekent dat de lonen uit de loontabel ook met dit percentage worden verhoogd

De stagevergoeding die de meeste studenten ontvangen liggen tussen de € 136,- tot € 227,- per maand. Voor vierdejaars Hbo studenten ligt dit bedrag gemiddeld hoger namelijk tussen de € 227,- tot € 363,- per maand. Universiteit. Als je een universitaire opleiding volt ligt de stagevergoeding gemiddeld hoger dan op HBO niveau Stagevergoeding, hoeveel krijg je? Doorgaans krijg je als student een stagevergoeding, variërend van € 50,- tot € 450,- per maand.StageMax zorgt dat je altijd een stagevergoeding van minimaal € 250,- per maand ontvangt. We werken niet samen met bedrijven die minder aanbieden. Je bepaalt zelf of je wilt onderhandelen over je stagevergoeding

Stagevergoeding - A+O Metalektro

Cao Sociaal werk - FN

cao 46/3. 17.12.2019 19° De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 vicies bis van 15 december 2015 voorziet vanaf 1 januari 2016 in de toepassing van de coëfficiënt 1,0016 op het bedrag van de in artikel 9, § 1 van de collectieve arbeidsover 0 Introductie cao Amsterdam PDF. 3 Salaris, salaristoelagen en vergoedingen §4 Vergoedingen. 3.20 Vergoeding bhv, ehbo en interventieteam. 3.20 Vergoeding bhv, ehbo en interventieteam. De werknemer krijgt een vergoeding als hij naast zijn functie werkzaamheden verricht als Cao SAG. In de Cao voor het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) staan onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, loon, toeslagen, vergoedingen, leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen. Sinds 21 november 2019 geldt deze cao voor alle werkgevers en. Dit is de cao Jeugdzorg die geldt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. De cao-teksten zijn aangepast na het overeenkomen van het cao-akkoord op 30 juni 2017. Dit cao-akkoord is integraal opgenomen in bijlage 1 van de cao.

1 CAO NS 2017-2020 1 Algemeen 1 Leeswijzer 2 Begripsbepalingen 3 Looptijd en nawerking 4 Tussentijds wijzigen 5 Verstrekken 6 Werkingssfeer 5 Vergoedingen en garantieregelingen Vergoedingen 67 Verhuizing 68 Verblijf in een conferentieoord 69 Verrichten andere werkzaamheden 70 Les of instructie geve Stagevergoeding conform CAO is wat er in het CAO staat over deze vergoeding. Kan je opzoeken in het CAO van de tak waar je gaat werken. 04 november 2014 08:35. 3. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. Verberg reacties In de cao Slijterijen staat dat extra gewerkte uren ook kunnen worden gecompenseerd in extra vrije tijd. Aan de andere kant staat er ook in dat deeltijders die zeer regelmatig extra uren werken (drie maanden lang), recht hebben op uitbreiding van hun contractuele aantal uren

Naar de plaats van het werk. De cao Waterbouw is van toepassing op ondernemingen en werknemers voor zover zij betrokken zijn bij de werkzaamheden als omschreven in de werkingssfeer en wanneer deze worden uitgevoerd binnen Nederland en het gedeelte van het continentale plat waarover Nederland soevereine rechten heeft Cao Nederlandse Universiteiten. De arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers zijn geregeld via de cao Nederlandse Universiteiten. Lees meer over uw arbeidsvoorwaarden in de cao Nederlandse Universiteiten. De huidige cao geldt van 31 december 2019 tot en met 31 december 2020 Cao-partijen zijn de cao-onderhandelingen in december 2018 gestart met het evalueren van veranderingen in de huisartsensector om dat te vertalen naar de Cao Huisartsenzorg. Daarbij is vanuit de gezamenlijkheid (werkgevers- en werknemersorganisaties) gekeken wat ons bindt en wat nodig is voor de toekomst. Er komt veel af op de huisartsenzorg Lonen en vergoedingen cao Glastuinbouw per 1 januari 2021. vrijdag 11 december 2020. Aangezien het wettelijk minimumloon gaat stijgen per 1 januari 2021, veranderen ook de lonen voor piekarbeiders, studenten, scholieren & vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking per deze datum

'Scholen negeren afspraken stagevergoeding' - Leeuwarder

Zakgeld en stagevergoeding leerlingen BOL - CAO Kraamzor

Of je een stagevergoeding biedt aan de stagiair, bepaal je zelf. Je bent dit niet verplicht. Belangrijk om te weten is dat een stagevergoeding meestal een onkostenvergoeding is. Dit betekent dat er kosten tegenover staan, bijvoorbeeld reis- of onkosten. Je bent geen loonheffing verschuldigd omdat onkosten niet gezien worden als loon 1,85% loonstijging in cao LEO. We hebben overeenstemming bereikt met onderhandelaars en kaderleden van CNV en HZC over een loonafspraak voor 40.000 werknemers in de cumelasector die vallen onder cao LEO. Het gaat om een kortdurende cao met een looptijd tot en met 31 december 2020. De kortste looptijd ooit Cao.jigler.nl is een initiatief van Jigler. Hiermee zorgen we ervoor dat jij gemakkelijk, snel en overzichtelijk de belangrijkste informatie uit jouw cao op je scherm hebt. In ons dagelijkse personeelsbeheer passen we de regels toe zoals we die per cao beschrijven op deze website. Je kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen

Salaris, Salaristoeslagen en vergoedingen - Cao Gemeente

CAO PER THEMA 5 1 Over de CAO 6 2 Werkafspraken 9 3 Functie en salaris 12 4 Ontwikkeling 15 5 Gezondheid 18 6 Verlof 21 CAO IN Artikel 26 Werkzaamheden en vergoedingen buiten de standplaats 42 Artikel 27 Levensloopregeling 42 Artikel 28 Cao à la carte 4 3.1 Vaststellen en waarderen functies. De werkgever stelt de functies vast. De werkgever beschrijft en waardeert elke functie volgens een systeem van functiewaardering. Het systeem van functiewaardering wordt door de werkgever vastgesteld en staat niet in de cao Andere vergoedingen en tegemoetkomingen worden ofwel bijgewerkt aan de hand van de voorgenoemde indexatie van CAO-lonen, of aan de hand van de consumentenprijsindex. Dit betekent een respectievelijke toename van 2,9% of 2,6% over de bedragen die raadsleden ontvangen CAO PO 2019-2020 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs Uitgave PO-Raad Utrecht, 24 maart 2020 Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl www.aob.nl www.avs.nl www.cnvo.nl www.fvov.nl www.fnvoverheid.n Doel vergoedingen Met deze twee vergoedingen wil SSFH stimuleren dat er meer stageplaatsen komen. Een stageplaats is onmisbaar voor aankomende werknemers die nog een opleiding volgen. De sector groeit. Goed opgeleid ondersteunend personeel is hard nodig om alle taken uit te voeren

Stagelijn - CNV VakmensenUitkeringen stagevergoedingen SSFH per 1 januari 2016 viaStagevergoeding: zijn bedrijven dit verplicht uit te keren?Stagiairs en stagevergoeding

Vandaag heeft de VSNU het onderhandelaarsakkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2021 bekendgemaakt. De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het salaris, hybride werken en het (sneller) in vaste dienst nemen van OBP, Hoogleraren, UHD' Vakbond: thuiswerken, dan ook vergoedingen in de cao. Nu thuiswerken een structureel karakter lijkt te krijgen, legt vakbond FNV een thuiswerkregeling op de cao-tafels. Als het aan de bond ligt, gaat de werkgever meebetalen aan al die kopjes koffie die we thuis drinken en printjes die we er maken. Marieke de Ruiter 28 augustus 2020, 05:00 Vergoedingen. De SSFG biedt tot 1 januari 2021 twee soorten regelingen aan. Deze hebben betrekking op een tegemoetkoming in de stagevergoeding voor Mbo-stagiairs tandarts- en apothekersassistent en voor Coschappen. De SSFG geeft tot 1 januari 2021 een tegemoetkoming in de stagevergoeding aan coassistenten die stage lopen bij gezondheidscentra. De Cao Gezondheidscentra/AHG is per 1 maart 2019 door de werkgevers opgezegd. Vergoedingen Toelichting en aanvraagformulieren voor declaratie meerkosten bijdrage SSFH en stagevergoeding Brengt een CAO een bijzondere regeling van arbeidstijden met zich mee, dan geldt deze in beginsel niet voor stagiairs, hoewel het de bedoeling kan zijn dat zij hier wel onder vallen. Dit ligt dan vast in het stagecontract. Stagevergoeding. De gemiddelde stagevergoeding als je een hbo-opleiding volgt ligt tussen de 136 en 227 euro per maand