Home

Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

bol.com Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met ..

 1. Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 1e druk is een boek van Maartje Schermer uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023254126. In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen
 2. In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een twintigtal op de praktijk gebaseerde casus bijeengebracht. Elk daarvan is voorzien van drie commentaren en wordt belicht vanuit de invalshoek van een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder. Zo is een rijk palet met ethische.
 3. Geschreven bij Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb het boek gebruikt bij het schrijven van mijn scriptie over ethische dilemmas op de werkvloer bij lvb problematiek. De reacties op de casussen hebben me enorm geholpen. Wat ik een beetje mis zijn reacties van medewerkers die er midden in staan
 4. In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen
 5. Dank voor deze zeer bruikbare handreiking ethiek in de zorg! Opmerking: er is in de samenvatting van dilemma 1 een foutje ingeslopen. Nu lijkt het alsof vader haar van zijn zoon vastbindt, maar het gaat om vastbinden tijdens het haar knippen ;) met vriendelijke groet, Willemijn van Gogh Adviseur Kwaliteit Wonen & Dagbesteding Koninklijke Visi
 6. Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Referentie: 9789023254126. Status: Verkrijgbaar. 22 casussen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met elk drie commentaren uit verschillende invalshoeken vormen samen een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten. Meer details
 7. Vooraf -- Veranderende zorg, verscherpte dilemma's -- Ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking -- Hoe gebruik ik dit boek? -- CASUS EN COMMENTAAR -- DEEL I DILEMMA'S IN ZORG EN BEGELEIDING -- Casus 1 'Bemoeizorg' -- Casus 2 'Medicatie door de vla' -- Casus 3 'Zorgplicht?' -- Casus 4 'Opgelegde beperkingen' -- Casus 5 'Gevaarlijke leefstijl' -- DEEL.

Vorige week verscheen bij Uitgeverij van Gorcum een boek dat helemaal gewijd is aan ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze keer is het geen droog boek, maar een publicatie die helemaal is opgebouwd rond dilemma's waar zorgverleners tegen aan lopen. De redactie koos 22 dilemma's als casus uit Schermer, Maartje; Ewals, Frans; Weisz, Marion. Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 2016 (Koninklijke Van Gorcum) Struijs, Alies en Brinkman, Frans. Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening. 2004 (7e druk NIWZ, herziene uitgave in voorbereiding

Deze 6 dilemma's met oplossingen zijn een handreiking om om te gaan met ethische vragen in de ouderenzorg. Lees ook de inleiding Wat is ethiek in de zorg? Voor wie zich meer wil verdiepen in ethiek is er de pagina 'Praktische informatie over ethiek' met verwijzingen naar meer handreikingen, toolkits, methodes, kenniscentra en meer De handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (2020 - pdf) biedt een nieuwe integratieve benaderingswijze voor het expliciet toetsen van de wilsbekwaamheid in de praktijk door een aantal zienswijzen en benaderingen bij elkaar te brengen. Er is ook een voorbeeldcasus opgenomen In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen. Zo is een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten ontstaan.Dit boek. In de zorg voor mensen met dementie kun je nog wel eens voor een dilemma komen te staan. Hoe ga je om met iemand die agressief wordt tijdens het wassen? Of iemand die nog graag alleen naar buiten wilt, maar gemakkelijk de weg kwijt raakt? Bij dit soort dilemma's kunnen zaken als veiligheid en vrijheid recht tegenover elkaar komen te staan Dederieke Festen is senior-onderzoeker bij het ErasmusMC en arts voor verstandelijk gehandicapten bij Stichting Ipse de Bruggen. Maartje Schermer, Frans Ewals en Marion Weisz, Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Assen, Van Gorcum, 2016. ISBN 978 90 232 5412 6. Prijs 27,98 euro

De diversiteit van de argumentaties bij de casussen biedt veel aanknopingspunten voor wie in de beroepspraktijk afwegingen moet maken in ethische dilemma's.---20 mei 2016: Symposium! Op 20 mei 2016 vindt het symposium 'Ethische dilemma's bij de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking' plaats De diversiteit van de argumentaties bij de casussen biedt veel aanknopingspunten voor wie in de beroepspraktijk afwegingen moet maken in ethische dilemma s. --- 20 mei 2016: Symposium! Op 20 mei 2016 vindt het symposium 'Ethische dilemma s bij de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking' plaats

Ethiek in de zorg Kennisplein Gehandicaptensecto

Er staan 6 ethische dilemma's uit de dagelijkse zorgpraktijk voor je klaar met de mogelijkheid om zelf op je handelen te reflecteren. Daarnaast vind je een inleiding over 'Wat is ethiek in de zorg?' en praktische informatie met verwijzingen naar websites, kenniscentra, boeken, trainingen en tools die je verder helpen bij het omgaan met ethische vragen in de zorg Fnac: Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz, Gorcum b.v., Koninklijke Van. Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of tweedehands Dagelijks komen er dilemma's voor in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking over zelfregie: dan is de mening van professionals over wat een cliënt wel of niet aankan niet dezelfde als van de ouders. Inschatten van de juiste balans is dan vaak lastig. 4. MAAK DE JUISTE AFWEGIN Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 9789023254126 Auteur: Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz ISBN: 978902325412

Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met - Frans

- Egalement disponible en français, contactez-nous! - Een

In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen. Zo is een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten ontstaan. \\n<br. Vergelijk Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking prijzen Wij vinden de laagste prijs bij 2 winkels In de zorg voor mensen met een beperking doet zich de wending voor van geconcentreerde, aanbodgerichte zorg naar gedeïnstitutionaliseerde, vraaggerichte ondersteuning. Achterliggend doel is aan mensen met een beperking de gelegenheid te bieden om optimaal te participeren in de samenleving In Module 2, Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen, verkennen wij een ethische aanpak voor zorgverlening aan mensen met een chronische aandoening. Vier specifieke zorgsectoren staan centraal: zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, verpleeghuizen, psychiatrische zorg en de palliatieve zorgverlening

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag is gekozen als verdiepingsonderwerp in het Zinnige Zorg-project Gehandicaptenzorg. Hierin onderzoekt het Zorginstituut samen met betrokken partijen welke zorgtrajecten de beste kansen bieden voor verbetering van patiëntenzorg De groep mensen met een lichte verstandelijke beperking of laag begaafdheid die gebruik maakt van de reguliere zorg is veel groter, maar veel minder in beeld. De laatste jaren is er een zichtbare groei van het aantal ouderen met een verstandelijke beperking, met name door een stijgende leeftijdsverwachting

Boek: Komt een filosoof bij de dokter - Het Neon - Netwerk

S&L Zorg biedt uitstekende menslievende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We zoeken steeds naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken. We vinden het ook belangrijk informatie te verschaffen en dat de mensen aan wie we zorg verlenen mee kunnen doen in de maatschappij Wat betekent de NVO voor de (ortho)pedagoog in de gehandicaptenzorg? Mensen met een beperking zijn voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen aangewezen op: De NVO zet zich in voor een goede toegang tot en overgang tussen deze stelsels. Op die manier wordt de benodigde (continuïteit van) zorg bewerkstelligd. Binnen de NVO organiseren het. In dit geval gaat het om een keten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Kristal ziet het als haar taak om eventueel ontbrekende schakels in deze zorgketen te signaleren. Vervolgens zorgt Kristal, samen met haar ketenpartners, voor het ontwikkelen van passende zorg voor elke cliënt van de doelgroep Jantine is een vrouw van 55 jaar met een verstandelijke beperking. Ze heeft altijd geleerd dat seksualiteit niet voor haar was weggelegd en dat het niet mocht. Jantine heeft sinds korte een lieve vriend. Ze weet niet hoe ze moet omgaan met seksualiteit. Dankzij goede begeleiding leert ze nu, stapje voor stapje, wat kan en wat ze wel en niet wil ethische aspectenin de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Ethische dilemma's in de zorg - henk 5

 1. In januari 2010 heeft Mirjam de Masteropleiding Zorg, Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Als ethica is zij niet alleen in staat tot het signaleren van dilemma's, maar ook tot het bieden van handvatten aan andere (zorg)professionals om te kunnen omgaan met ethische kwesties en dilemma's in hun werksituatie
 2. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen met een beperking hebben het recht om gewoon mee te doen in de samenleving. Het programma Onbeperkt meedoen! en het VN-verdrag handicap helpen daarbij
 3. De Gezondheidsraad bracht in 2002 een advies uit ten aanzien van 'Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke handicap'. 1 Hierin wordt gesteld dat mensen met een IQ boven de 60 hun kinderen zouden moeten kunnen opvoeden. Ouderschap bij een IQ beneden de 60 wordt afgeraden
 4. Begeleiding seksualiteit (verstandelijke beperking) Veel mensen met een verstandelijke beperking verblijven permanent in een instelling. Dit kan met name in relatie tot het onderwerp seksualiteit ethische dilemma's bij het personeel oproepen. Personeel in dergelijke instellingen wordt geacht om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij.
 5. Behoefte aan zorg en zorgkosten. Uit cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat het gebruik van AWBZ-zorg in de periode van 1998-2008 gemiddeld met 9% per jaar toenam.2 De groei vond vooral plaats bij de groep mensen met een lichte verstandelijke beperking (+9%) en bij mensen die zwakbegaafd zijn (+14%). Het betrof vooral een vraag om begeleiding
Belevingswereld van mensen met dementie | Welkomen

Praktische informatie over ethiek Kennisplein Zorg voor

Ethiek in de zorg Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Door een aantal belangrijke ontdekkingen, zoals spontane foutjes in het DNA en een nieuw zeldzaam syndroom, komt er steeds meer kennis en inzicht over de oorzaken van verstandelijke beperkingen. Met de opgedane kennis probeert het Radboudumc de zorg voor patiënten te verbeteren
 2. De basisvraag is het conceptualiseren van een goed leven(a life worth living, Reinders) voor deze groep. De ethische dilemma's die in dit onderzoek aan de orde zullen komen zijn onder andere: de relatie tussen kwaliteit van leven en einde-leven beslissingen en de relatie met betrekking tot de allocatie van middelen
 3. zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking (vg-zorg). Dit was vooral het geval onder mensen met een licht verstandelijke beperking (iq tussen de 50 en 69) en zwakbegaafden (iq tussen de 70 en 85 en problemen met het adaptief functione-ren) (Ras et al. 2013). In Nederland heeft deze laatste groep ook toegang tot de vg-zorg
 4. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen gebruik maken van voorzieningen uit deze volksverzekering. In 2018 hebben volgens het CBS. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. 111.010 mensen met een verstandelijke handicap gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning vanuit de Wlz. Wlz Wet langdurige zorg
 5. 62% van de mensen die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn ervoor om hen te verplichten anticonceptie te gebruiken. Dat blijkt uit een enquête die voor de uitzending van vandaag van het NCRV-programma Rondom 10 is uitgevoerd, zo valt in het AD te lezen. Dat vinden zij, omdat de ouders niet in staat zijn zelf voor hun.

Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) - NI

 1. onderzocht hoe de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eruit ziet en wat kenmerkende aspecten van deze zorg zijn. Hoe het project is uitgevoerd De methode was tweeledig: 1. Allereerst is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder leidinggevenden en artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG's)
 2. der acuut en meer structureel karakter krijgt. De Britse socioloog Anthony Giddens waarschuwde ons er in 1990 al voor: moderne samenlevingen krijgen steeds meer kenmerken van.
 3. Zo ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Specifieke apps kunnen mensen met een verstandelijke beperking helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, beeldbeltoepassingen zorgen voor extra contactmomenten en technieken als videobewaking kunnen bijdragen aan toezicht in de nacht

Ethische dillema's bij dementie Kennisplein Zorg voor Bete

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vinden het vaak moeilijk om de consequenties op lange termijn in te schatten. Dat vraagt om extra begeleiding. 5 tips voor ondersteuners van jongeren met een LVB. Als ondersteuner van jongeren met een licht verstandelijke beperking kun je helpen om de online weerbaarheid te vergroten Wet- en regelgeving. Er zijn veel verschillende wetten waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. We zetten hier de meest belangrijke wetten voor u op een rij. Op achterliggende pagina's kunt u meer lezen over wat deze wetten specifiek voor u of uw verwant met een beperking kunnen betekenen

Bij Amarant zien we altijd mogelijkheden. Voor iedereen. Mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking hebben structuur en veiligheid nodig. Genoeg begeleiding en zorg is belangrijk. Maar ontwikkeling is ook belangrijk. Steeds meer leren en groeien is mogelijk met onze hulp. EV Korte animatie van Ieder(in), over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. http://www.iederin.nlVolg Ieder(in) ook op:Facebook: http:.. Onderzoek laat zien dat mensen met een handicap zich vaker eenzaam voelen. Een complex probleem dat een maatwerk en structurele aanpak vereist. Om de dreigende eenzaamheid tegen te gaan en verbondenheid te stimuleren, richt dit programma zich op het vergroten van de sociale contacten voor mensen met een beperking Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf

U bevindt zich hier: Dwang in de zorg Verstandelijke beperking Hulp en ondersteuning. Zoeken binnen Informatiepunt dwang in de zorg Zoek. Hulp voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze informatie is verplaatst naar www.informatielangdurigezorg.nl Een wet waarmee je te maken kan krijgen bij dit ziektebeeld is de wet BOPZ. Degene die er over gaat is het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. De wet zorgt ervoor dat de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwangzorg beschermd blijven. Er staat in wat de rechten zijn van de patiën

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.- Die verandering neemt [ Opleiding tot HeartMath Trainer in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ons hart blijkt een veel grotere rol te spelen in onze emoties, ons denken en functioneren dan tot op heden ooit voor mogelijk werd gehouden. Er blijkt een nauwe samenwerking te bestaan tussen ons zenuwstelsel, ons hart en onze hersenen De groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking is divers en de problematiek waar zij mee te maken hebben op het gebied van mediawijsheid is complex. In veel gevallen is een maatwerkaanpak vereist, die alleen vormgegeven kan worden door begeleiders en de omgeving direct rondom het kwetsbare individu Opleiding tot HeartMath Teamtrainer in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze gelicenseerde opleiding tot HeartMath Teamtrainer VG is een praktijkgerichte opleiding die trainers leert hoe ze de basistraining hartcoherentie VG kunnen overbrengen aan kleine groepen zorgprofessionals in hun eigen organisatie

De 19 experts doen hun uitspraak in de SCP-publicatie Zorg beter begrepen.In het rapport wordt aan Beleidsmakers en beleidsuitvoerders, zorgaanbieders, direct betrokkenen en onderzoekers () gevraagd naar verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en welke oplossingen zij zien.Dit onderzoek is een vervolg op Lasten onder de loep, waarin de kosten. Hij is lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Verder is hij o.a. hoofddocent aan Grotius Academie Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Jaap was 33 jaar advocaat bij Nysingh, waarvan ruim 25 jaar in de sectie Gezondheidszorg. Thans ondersteunt hij de sectie in de hoedanigheid van of counsel De crisisdienst komt na een oproep in een ernstig vervuild huis, waar zij een jong echtpaar aantreffen samen met vier katten en vier cavia's. De vrouw heeft een zodanig overgewicht dat zij zich met moeite voortbeweegt. De hulpverleners kunnen slechts enkele minuten in het huis blijven, omdat zij onwel worden van de geur. Het echtpaar weigert hulp. Een man, wonend in een zorginstelling. De dilemmamethode is bedoeld als een ethische gespreksmethode, met andere woorden: het gaat erom te kunnen beoordelen of er een goede afweging wordt gemaakt en met collega's te bespreken op welke wijze goede zorg verleend kan worden. 4 stappen: 1. Zo scherp mogelijk formuleren van het dilemma. 2

Ethische dilemma's Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlan

Beslissen voor iemand anders? Kennisplein

De focus van het lectoraat is gericht op het ontwikkelen en toepassen van effectieve interventies voor en gedragsbeïnvloeding van (aankomende) professionals en cliënten en het toepassen van nieuwe technologie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en op de omgeving waarin mensen met een verstandelijke beperking wonen, leren en werken Multidisciplinaire beschouwingen over de ontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer. Behandelprogramma Samen stevig staan Jeugdigen van 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer. Databank volop in ontwikkeling De databank is volop in ontwikkeling Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB In zo'n geval is er sprake van een ethisch dilemma waarbij het gaat om een afweging van welke ethische principes daarbij het zwaarste wegen. De beroepscode is dan het hulpmiddel voor de psycholoog om zijn ethische afwegingen te expliciteren en tot een verantwoorde eigen. via de AWBZ. Gemeenten krijgen in 2020 ook te maken met de zorg voor ongeveer 5.400 jongeren met licht verstandelijke beperkingen die behandeld moeten worden en niet meer thuis kunnen wonen. Zorginstellingen zullen elk met (een deel van de) 420 gemeenten in Nederland moeten onderhandelen over het leveren van begeleiding en dagbesteding De regels voor verplichte zorg aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking staan in de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet geldt ook sinds 1 januari 2020. Uitgangspunten verplichte zorg. Zorginstellingen houden rekening met de volgende uitgangspunten voor verplichte zorg uit de Wvggz: Ze geven alleen verplichte zorg als laatste.

Studystore Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met

De Heege is een woning voor mensen met een verstandelijke beperking op landgoed De Lathmer in Wilp. Hier wonen 20 mensen met een ernstig verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zorg én begeleiding. De woning kenmerkt zich door een zeer bekwaam team dat zowel intensieve zorg- als ondersteuningsvragen kan beantwoorden Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders. Wel ontwikkelen zij zich in het algemeen trager. Hun ontwikkeling bereikt ook eerder een eindpunt. Bovendien zijn mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaarder, omdat ze zich minder gelijkmatig ontwikkelen

Afspraken tussen aanbieders van ggz, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, forensisch psychiatrische zorg, verslavingszorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (inclusief beschermd en begeleid wonen) over de zorg voor patiënten met een psychische stoornis en zwakbegaafdheid/lichte verstandelijke beperking (ZB/LVB) zijn belangrijk en dienen te worden opgenomen in het zorgplan Van de 50-plussers met een verstandelijke beperking ontwikkelt 6 tot 13 % dementie. Bij normaal begaafde 60-plussers is dat 6 %. Van de groep mensen met het Down Syndroom die ouder is dan 40, ontwikkelt 30 tot 40 % dementie. Naarmate mensen met het Down Syndroom ouder worden stijgt dit percentage aanzienlijk. (bron: VGN, 2015) Mensen met een beperking moeten betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. GroenLinks wil daarom dat er bovenop de belastingverlaging voor lage inkomens nog een extra belastingvoordeel voor hen komt. We stoppen de afbouw van de sociale werkvoorzieningen en vormen ze om tot sociaal ontwikkelbedrijven De woonsituatie van mensen met een beperking is vaak onder de maat. Dat komt omdat ze maar beperkt zelf kunnen beslissen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit diepte-interviews die zijn gehouden door de koepelorganisatie van mensen met een beperking Ieder (in), Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF

Ethisch dilemma vrijheidsbeperking Kennisplein Zorg voor

Casus - hoe omgaan met verstandelijke beperking en lichamelijke intimiteit? Leden van het Ethisch Elftal reageren op een moreel dilemma uit de zorgpraktijk. Deze keer een geestelijk verzorger die van een bewoner met een verstandelijke beperking hoort dat ze van een andere bewoner het voorstel kreeg om 'aangename dingen' in de bosjes te doen Ethische richtlijnen moeten artsen bijstaan wanneer er door de COVID-19-epidemie een tekort zou ontstaan aan ziekenhuisbedden of op intensieve zorg. We spreken hier over triage: beslissen om bepaalde patiënten wel en andere niet de best mogelijke behandeling te bieden. Mensen met een handicap, hun ouders en familieleden schrikken wanneer ze te. Dergelijk kwetsbaar ouderschap kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, met een verslaving of met een psychiatrische aandoening. Maar er zijn ook andere omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat iemand in een situatie terechtkomt waarin het bereiken van 'goed genoeg ouderschap' (tijdelijk) onzeker is

Dilemma 1: Vrijheid beperken of niet? - Zorg voor Bete

Van de vrouwen met een verstandelijke beperking gaf 61 procent aan te maken te hebben gehad met misbruik, bij de mannen 23 procent. Die cijfers gingen over seksueel misbruik in het algemeen, dus. Betrekken van mensen met een beperking. ZonMw wil bereiken dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de samenleving. Met meer eigen regie. Dit gebeurt onder andere binnen het programma Gewoon Bijzonder. Doel van dit programma is om de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet. - Voor verstandelijk gehandicapten is non-verbale communicatie, zoals aanraken, knuffelen, belangrijk. Bij opname in het ziekenhuis is het niet de bedoeling dat patiënten knuffelen of snoezelen, maar even een hand vastpakken of een arm om de schouder moet kunnen. Zorg voor patiënt met verstandelijke beperking - Zorg voor een goede structuur Met een filmpje hebben ze gesolliciteerd bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo, Tilburg University, en vervolgens zijn ze met open armen ontvangen als co-onderzoekers met ervaringskennis. Het voelt als een warm bad, zegt Mireille, we zijn hier gelijkwaardige collega's. Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verschenen,7 gericht op deze groep zorgverleners. Binnen de beroepsgroep bestaat al jarenlang een cursusaanbod 'Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking'. Binnen de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) -opleiding wordt een module aan dit thema gewijd

Mag ik bij jou in bed? Kennisplein Gehandicaptensecto

Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. In de verstandelijke gehandicaptensector is veel winst te behalen in vroege herkenning van de palliatieve fase. Deze fase wordt niet altijd bespreekbaar gemaakt met de cliënt en zijn naasten of verzorgers. Situaties waarin wilsonbekwaamheid en de wens tot gezamenlijke besluitvorming. 5 Voorwoord Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als ieder ander recht op een optimale kwaliteit van leven. Vele professionals die werkzaam zijn bij organisaties en in de instellingen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zetten zich hier dagelijks met grote betrokkenheid voor in. Hoewel de betrokkenheid over de jaren heen onveranderd is gebleven, is de manier. De Nederlands en Vlaamse tak (aangeduid als nf) zet zich in voor mensen met een communicatieve beperking, hun omgeving en hun professionele hulpverleners. Wegwijzer OC Een mooie en duidelijke website met uitgebreide informatie over zorg- en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC) Zo'n beperking valt vaak niet direct op als iemand met psychische problemen hulp zoekt. Dan krijgt de patiënt een behandeling die niet goed past bij wat hij kan. Daardoor pakt de behandeling niet goed uit. Als de verstandelijke beperking wel wordt herkend, denken behandelaren vaak dat ze de patiënt niet kunnen behandelen en verwijzen door Fysiotherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking werken onder meer in kinderdienstencentra, dagcentra voor volwassenen, bij thuiswonende cliënten en in het speciaal onderwijs. Ook kan de fysiotherapeut diverse specialisaties hebben, bijvoorbeeld kinder- of geriatriefysiotherapie , psychosomatische fysiotherapie of fysiotherapie bij chronische aandoeningen

Participatie kwetsbare mensen: dilemma's - Sociale

De Forensische Psychiatrie (FP) en Forensische Psychiatrie voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (FP LVB) is bedoeld voor cliënten met of zonder een licht verstandelijke beperking die delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien. Vaak zijn er problemen op allerlei gebieden Zo kan afgewogen worden of er in de zorg voor hen afgeweken moet worden van regels, maatregelen en protocollen. Dit alles met het doel de zorg (veel) meer aan te laten sluiten bij individuele mensen met maar één probleem: dementie. Daarom hebben wij hierboven enkele richtinggevende vragen willen stellen, én een ondergrens willen bepalen

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking biedt de basiskennis om mensen met een verstandelijke beperking te verzorgen en te begeleiden. Het boek geeft een inleiding in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. Er is aandacht voor de 8,3 miljard euro voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2017 werden de totale zorguitgaven voor mensen met een verstandelijke beperking, inclusief downsyndroom, geschat op 8,3 miljard euro. Dit is 9,4% van de totale zorguitgaven in Nederland. De zorguitgaven komen voor bijna 92% voor rekening van de gehandicaptenzorg ASVZ wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig, betekenisvol leven leiden. Kinderwens en ouderschap moeten daarbij bespreekbaar zijn. Sterker nog: het is onze plicht om met cliënten in gesprek te gaan en hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun (vragen over) ouderschap Contact met de Expertgroep kan via mail: expertgroepvb@autisme.nl. Belangenbehartiging. De Expertgroep verstandelijke beperking heeft in 2020 tijdens de eerste golf van de corona-pandemie een brief aan de koning geschreven over het bezoekverbod voor mensen met autisme&verstandelijke beperking die in een instelling wonen Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking. Aandacht voor intimiteit en seksualiteit draagt bij aan de levenskwaliteit van cliënten en aan de preventie van ongewenst seksueel gedrag. In deze training leer je professioneel in gesprek te gaan over seksualiteit in het contact met cliënten De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking regelt. De wet volgde op 1 januari 2020 de wet op, die in Nederland de gedwongen opnames, behandeling en verpleging van mensen regelde: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)