Home

Herodes Antipas kindermoord

Ciência confirma a Igreja: Descoberta traz à tona o

Browse new releases, best sellers or classics & Find your next favourite boo Flavius Josephus tekende de misdaden van Herodes op, een lijst van ongeveer 100 bladzijden, maar de kindermoord van Bethlehem wordt hierin niet vermeld. Het is mogelijk dat Bethlehem wel bewoond was in betreffende periode en er maar weinig mensen woonden

Wie was Herodes, de man van de kindermoord. Bij het lezen of horen van de naam Herodes, denken we meestal dadelijk aan wat we de kindermoord in Bethlehem noemen waarvan Mattheüs 2 ons bericht. Het was immers Herodes, die daartoe bevel gaf. Hij was de koning van Judea, die, nadat hij vernomen had, dat er in zijn land een koningskind was geboren. De kindermoord in Bethlehem, Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1590 olieverf op doek, h 245cm × b 358cm Meer objectgegevens Als Herodes, de koning van Judea, hoort dat in Bethlehem een kind is geboren dat koning van de Joden zal worden, besluit hij alle jongetjes onder de twee jaar te laten doden Herodes de Grote, koning van de Joden vanaf 37 v.Chr., is de geschiedenis in gegaan als de man die opdracht gaf voor de massale kindermoord in Bethlehem. Maar is dat wel terecht? De zaak-Herodes opnieuw bezien. Wie in de eerste eeuw voor Christus voor de rechtbank in Judea moest verschijnen, was verplicht zich nederig te tonen

Jezus en de kindermoord 16 ¶ Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen Herodes Antipas [Herod Antipas], Tetrarch van Galilea en Perea (regeerde van 4 v. Chr. tot 39 na Chr.), was de oom van Herodias en haar tweede echtgenoot. Na het dansen van Salome en een overhaaste belofte executeerde hij Johannes de Doper. Veel later was hij betrokken bij de berechting van Jezus Herodes is verheugd om Jezus te ontmoeten, omdat hij al veel over hem en zijn wonderen heeft gehoord. Maar als Jezus niet antwoordt op zijn vragen, stuurt Herodes hem terug naar Pilatus en laat het oordeel over aan hem. Verbanning. Herodes Antipas regeert tot 39 na Christus. Dan wordt hij door zijn neef Herodes Agrippa I van samenzwering tegen. https://mailchi.mp/spirituelekerst/2019-2020De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van.

Herod Antipas (Greek: Ἡρῴδης Ἀντίπας, Hērǭdēs Antipas; born before 20 BC - died after 39 AD), was a 1st-century ruler of Galilee and Perea, who bore the title of tetrarch (ruler of a quarter) and is referred to as both Herod the Tetrarch and King Herod in the New Testament, although he never held the title of king.. Herod Antipas - one of the sons of Herod the Great, who tried but failed to kill Jesus Christ in Chapter 2 - has John the Baptist imprisoned, for Herodias' sake; (14:3) John had insisted that it was, not lawful, (14:4) for Antipas to have married Herodias, because Antipas had divorced his first wife to do this and because Herodias had done the same with her first husband. Herodes Antipas was de Herodes met wie Jezus tijdens zijn openbare optreden te maken had.(4voor Chr. - 37 na Chr) Hij wordt in het NT alleen maar Herodes genoemd. In Judea was aanvankelijk Archelaüs benoemd als tetrarch (viervorst), maar hij was erg wreed en hardvochtig, zoals Jozef na zijn terugkeer uit Egypte al gauw bemerkt had.(Matt. 2: 22) 'Herodes' kindermoord in Bethlehem behoort tot de theologische legenden' Van onze kerkredactie 16 juli 1992,.

Herodes I de Grote (ca. 73 v.Chr. - Jericho, 4 v.Chr.), gedurende de middeleeuwen bekend onder de naam Herodes Ascalonita om hem te onderscheiden van Herodes Antipas en Herodes Agrippa, die ook een rol spelen in de wereld van het Nieuwe Testament, was een vazalkoning onder de Romeinen over (delen van) Judea (37 v.Chr. - 4 v.Chr.).Hij was heerser ten tijde van de geboorte van Jezus en was de. De dynastie van de Herodessen heeft veel vorsten aan Israël geleverd. Allen droegen dezelfde naam: Herodes. Om de Herodessen van elkaar te onderscheiden droegen zij nóg een naam. Antipas bijvoorbeeld; en Archelaüs, en Agrippa. Maar allemaal kwamen zij voort uit één familielijn, die van de Herodessen. Een van de bekendsten van hen was wel de zoon van Antipater: Herodes de Grote Herodes Antipas is de zoon van Herodes de Grote, die 33 jaar geleden opdracht gaf voor de massale kindermoord in Bethlehem (Mattheüs 2:16). Jezus ontkomt echter, omdat Hij met zijn ouders dan als vreemdeling verblijft in Egypte. Herodes de Grote is overleden in het jaar 4 n. Chr (Mattheüs 2: 19) Herodes Antipas. Herodes Antipas (20 v. Chr - ca. 39 na Chr.) was de koning die Johannes de Doper liet onhoofden en in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus optreedt. In de Bijbel heet hij Herodes de viervorst (bijvoorbeeld in Luk. 3:19). Hij bestuurde Galilea en Perea

17 Stories Antipas Crystal Thro

 1. Herodes (B) de Grote Herodes de Grote (zie ook Judea Post, toen christelijke pelgrims meenden dat hier vlak bij het huis van Herodes Antipas was waar hij verbleef toen Pilatus Jezus tot hem zond. De kindermoord van Betlehem past helemaal in zijn karakter
 2. Herodes (de Grote), zoon van Antipas, koning in Jeruzalem toen Jezus en werd geboren en Johannes de Doper ( Matteüs 2:1 , Lucas 1:5 ). Na zijn dood in het jaar 4 voor Christus werd het Joodse land verdeeld door Keizer Augustus onder vier leden van de Herodiaanse dynastie: zoon Herodes Archelaüs, zus Salomé, zoon Filippus en zoon Herodes Antipas
 3. Héródés Antipas (před r. 20 př. n. l. - po r. 39 n. l.) byl syn Heroda Velikého.V Galileji a Pereji byl tetrarchou.Podle Nového zákona nechal popravit Jana Křtitele a podle pozdější tradice je totožný s Herodem, se kterým se setkal i Ježíš Kristus.. Život. Byl vychován v Římě.Založil město Tiberias jako své sídlo. Nakonec byl poslán do vyhnanství císařem.
 4. Herod Antipas was a 1st-century tetrarch of Galilee and Perea, best known for his role in the executions of John the Baptist and Jesus of Nazareth. Check out this biography to know about his childhood, life history, achievements, and timeline

Herod Antipas - at Amazo

Kindermoord van Bethlehem - Wikipedi

(miComunidad.com) ¿Quién fue Herodes Antipas? El nombre de Herodes aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento desde Mateo capítulo 1 hasta Hechos capítulo.. Herodes Antipas was tetrarchos van Galilea en Perea van 4 v.C. tot 39 n.C. . Hy was 'n seun van Herodes die Grote en toe sy pa sterf in 4 v.C. het keiser Augustus besluit om sy gebiede onder sy drie seuns Antipas, Archelaüs en Philippus te verdeel. Archelaüs het Judea gekry, Antipas Galilea en Perea. Daar is min bekend oor hom. Hy het goeie betrekkings met Augustus en Tiberius onderhou en in. Kindermoord in Bethlehem. Geplaatst op 16 januari 2016 door Gert-Jan. Koning Herodes heeft weer toegeslagen. Na het recente bezoek van de wijzen uit het oosten heeft hij besloten alle jonge kinderen in Bethlehem te doden. Jeruzalem - van onze verslaggever. Dat koning Herodes 'de Grote' een wreed man is mag geen nieuws heten Herodes yang Agung atau Hordos (Hebrew: הוֹרְדוֹס‎, Hordos, Greek: Ἡρῴδης, Hērōidēs) juga dikenal sebagai Herodes I, adalah seorang raja boneka Romawi yang berkuasa di Yudaea (sekitar 74 SM - sekitar 5, 4 atau 1 SM di Yerusalem). Rincian biografinya yang cukup jelas diperoleh dari tulisan sejarawan Yahupada abad pertama Masehi, Yosefus Herodes Antipas tidak dapat memasuki drama ini sekarang dan mengubah hubungan fatal yang ada antara Yerusalem dan Yesus, antara pembunuh dan korbannya. Dan dalam hal ini, sang korban sedang melakukan perjalanan-Nya ke tempat sang pembunuh

I. Heródes vagy Nagy Heródes (Askelón?, Kr. e. 74/73 - Jeruzsálem, Kr. e. 4 márciusa) a Római Birodalom kliens királyságaként létező Júdea királya Kr. e. 37-től haláláig.Nevében a Nagy jelző nem megtisztelő cím, hanem jelentése egyszerűen: idősebb. A Heródes név görögül hősi ivadékot jelent Herod Antipas, Low Prices. Free UK Delivery on Eligible Order

Ecclesia: Artikel - Wie was Herodes, de man van de kindermoor

Herodes Antipas. Herodes (Ἡρώδης) Antipas was de zevende zoon van Herodes de Grote, hem geschonken door Malthake uit Samaria.Van 4 vC tot 39 nC was hij tetrarch van Galilea-Perea. Hij was gehuwd met de dochter van de nabateese koning Aretas, die hij verstiet om te kunnen huwen met Herodias. Dit bracht hem in conflict met Johannes de Doper, die hem veroordeeld had wegens het volgens de. Tafereel uit Herodes Kindermoord. 't Was nacht geweest en de eerste morgenstralen Vergulden reeds te toppen van 't geboomt'; De zangtoon zweeg der schuwe nachtegalen, En de Oosterkim was rijk met goud omzoomd: En de leeuwrik thands van uit den slaap geschote Herodes Antipas was degene die Johannes de Doper liet vermoorden (Mat. 14:3ev.) Geschiedenis Trouwde met Phasaelis, de dochter van Aretas IV koning van de Nabateeërs , voordat hij van haar scheidde en met de vrouw van zijn broer trouwde

De kindermoord in Bethlehem, Cornelis Cornelisz

 1. And untrue. Herodias and Herod Antipas married for love, defying the people who pointed out that their marriage was incestuous. She had been married to Antipas' half brother and had a daughter with him, the princess Salome. But she ignored society's condemnation and married Antipas anyway. A complicated family
 2. Herodes Antipas Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Herodes Antipas; Index van Wachttoren-publicaties 1986-2020; Index van Wachttoren-publicaties 1986-2020. dx86-20. HERODES ANTIPAS. bespreking: it-1 1041-1042; w09 1/10 26-27
 3. Herod Antipas was born before 20 BC. He was the youngest son of Herod the Great who was king at the time of Jesus' birth. Herod the Great was not Jewish but an Idumean. Antipas' mother, Malthace, was from Samaria. On the death of his father, Antipas ruled Galilee and Perea , the latter being a section of territory on the East side of the.
 4. Herod Antipas is known mostly as the Herod for whom Salome danced and who ordered John the Baptist to be beheaded.. Herod Antipas ruled Galilee in Jesus' time. He succeeded his father, Herod the Great, and served as tetrarch (appointed by the emperor Augustus to rule over one quarter of his father's kingdom) from 4 B.C. until 39 A.D., almost exactly the lifetime of Jesus
 5. De naam Herodes betekent landbouwer en zijn natuur is als die van Kaïn, de broedermoordenaar. Die was immers landbouwer en die gaf ook de vruchten van de aarde aan de Heer ten offer (Gen.4:2). Antipas betekent in de plaats van alles. In het Nederlands heeft anti wel de betekenis van tegen (antimilitarist, antipapist)
 6. Herodes koning . In 47 v. Chr. benoemde Antipater zijn 25 jarige zoon Herodes tot onderlandvoogd van Galilea .Daar ligt dus het begin van de carrière van Herodes de Grote. Hij maakte in Galilea direct korte metten met het optreden van roversbenden die de streek onveilig maakten
 7. It amazes me that an article on Herod Antipas would have one reference to Harold Hoehners contribution to a festchrift, but nothing whatsoever from Cambridge Press' book, Herod Antipas, written by Hoehner, or the updated version, Herod Antipas, Contemporary of Jesus. Hoehner's scholarship is impeccable and his documentation is incredible

Herod Antipas. Herodias' second husband was Herod Antipas (born before 20 BC; died after 39 AD) half-brother of Herod II (her first husband). He is best known today for his role in events that led to the executions of John the Baptist and Jesus of Nazareth. Antipas divorced his first wife Phasaelis, the daughter of King Aretas IV of Nabatea, in. Herod married at least 10 wives and continued to have children for over 50 years. Herod ordered the strangulation of two of his sons, Aristobulus and Alexander, in c. 7 BC. Philip and Herodias were engaged to be married when Philip was 20 and Herodias was 8. They probably were married when Herodias was about 15, so when Antipas was in Rome with. Herodes de Grote vermoordde een aantal kinderen in Betlehem, Herodes Antipas liet Johannes de Doper ombrengen en Herodes Arippa liet Jacobus, de geliefde broer van de apostel Johannes doden met het zwaard en Petrus gevangen zetten. Zonder twijfel het werk van demonische machten gericht tegen Israël en de grote Zoon van Israël Herodes Antipas. Herodes Antipas was tetrarchos van Galilea en Perea van 4 v.C. tot 39 n.C. Jesus voor Herodes Antipas. Stiftskirche Millstatt. Oswalt Kreusel 1591. Die verdeling van Herodes die Grote se ryk. In pienk Herodes Antipas s'n. Hy was 'n seun van Herodes die Grote en toe sy pa sterf in 4 v.C. het keiser Augustus besluit om sy gebiede. Herod Antipas' official title was tetrarch, and he ruled over only one fourth of his father's territory. Herod Antipas was known widely at the time for divorcing his first wife to marry the.

De zaak-Herodes - Historisch Nieuwsbla

 1. ate the newborn king of the Jews by tricking his first worshipers, the magi (Matthew 2:13; 7-8). Herod Antipas worries that Jesus might be his populist rival, John the Baptist, back from the dead (Mark 6:16)—or an even more o
 2. Herodes Antipater (Grieks: Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, Hērǭdēs Antipatros; gebore voor 20 vC - oorlede na 39 nC), bekend onder die bynaam Antipas, was 'n 1ste-eeuse heerser van Galilea en Perea, wat die titel gedra het van tetrarch (heerser van 'n kwart) en word beide Herodes die Tetrarch genoem en Koning Herodes in die Nuwe Testament, hoewel hy nooit die titel van koning.
 3. In this segment Chuck Missler discusses Herod Antipas. This segment comes from the Matthew commentary published by Koinonia House.- To purchase this briefi..
 4. King Herod Antipas, a song of the King Herod mentioned in the Nativity, is said to have decided on John the Baptist's execution at Machaerus fort in modern-day Jordan. Some texts suggest John was beheaded over fears he could start a rebellion. However, the Bible says John was killed because he disapproved of a marriage between divorced Herod.
 5. g met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had
 6. Dissertation Historique Sur Une Medaille d'Herodes Antipas (Paperback). Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend.

 1. istry. In The Gospel According to Luke (13:32), Jesus is reported as having referred to him with contempt as that fox.. About 4 bc Herod Antipas inherited part of his father's kingdom after the Roman emperor Augustus had adjusted his father.
 2. Herodes Antipas von Judäa wurde geboren um 21, Sohn von Herodes I. von Judäa und Malthake... Er ist verstorben um 39 in Lyon. Diese Informationen sind Teil von Stamboom Jansen von B.J. Jansen bei Genealogie Online
 3. Herod Agrippa, also known as Herod II or Agrippa I (Hebrew: אגריפס ‎; 11 BC - AD 44), was a King of Judea from AD 41 to 44 and of Philip's tetrarchy from 39. He was the last ruler with the royal title reigning over Judea and the father of Herod Agrippa II, the last king from the Herodian dynasty.The grandson of Herod the Great and son of Aristobulus IV and Berenice, he is the king.
 4. Herod may refer to: . People of the Herodian dynasty. Herod the Great (born c. 74 BC, ruled 37-4 BC or 1 BC), client king of Judea who expanded the Second Temple in Jerusalem and in the New Testament orders the Massacre of the Innocents; Herod Archelaus (23 BC-c. AD 18, ruled 4 BC-AD 6), ethnarch of Samaria, Judea, and Idumea; Herod Antipas (born 21 BC, ruled 4 BC-AD 39), tetrarch of.
 5. Herodes Antipater ( græsk: Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, Hērǭdēs Antipatros; født før 20 f.Kr. - døde efter 39 e.Kr.), kendt under kaldenavnet Antipas, var en 1. århundredes hersker over Galilæa og Perea, som bar titlen tetrarch (hersker over en kvartal ) og kaldes både Herodes Tetrarch og Kong Herodes i Det Nye Testamente, skønt han aldrig havde titlen som konge
 6. Herodes Antipas (singkatan dari Antipatros) (sebelum 20 SM - setelah 39 M) adalah raja wilayah Galilea dan Perea pada abad pertama Masehi, yang memiliki gelar Tetrarki.Ayahandanya adalah raja Herodes Agung.Ia terkenal atas perannya dalam peristiwa yang berujung pada eksekusi Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, berasal dari catatan pada Perjanjian Baru di Alkitab Kristen
 7. Herodes Antipas (lyhennys nimestä Antipatros, 20 eaa. - 39 jaa.) oli Herodes Suuren poika, joka hallitsi kolmasosaa isänsä valtakunnasta. Herodes Suuren kuollessa vuonna 4 eaa. Antipas sai hallittavakseen Galilean ja Peraian. Hänen kaksi veljeään Arkhelaos ja Filippos jakoivat loput valtakunnasta.. Antipas kukisti heti aluksi kapinan, joka oli puhjennut Herodes Suuren kuoleman jälkeen
Paranoïde Herodes verdient medelijden | TROUW

Herodes de Grote en zijn familie - Logos Instituu

Herodes Antipas, ex ultimo testamento patris, regis Herodis Magni, ab imperatore Romano Augusto confirmato fuit tetrarches Galilaeae et Peraeae ab anno 4 a.C.n. usque ad 39 p.C.n., cum abdicare munus ab imperatore Caligula coactus Lugdunum Convenarum in exsilium proficiscitur. Reditus annuus huius tetrarchiae ducentorum talentorum ab historico Flavio Iosepho aestimabatur, minor erat igitur. Pozrite si profily ľudí, ktorí sa volajú Herodes Antipas. Zaregistrujte sa na Facebooku a spojte sa s používateľom Herodes Antipas a ďalšími, ktorých.. Uitspraakgids: Leer hoe je Herodes Antipas uitspreekt in het Spaans met een moedertaaluitspraak. Herodes Antipas Engelse vertaling

Herodes Antipas - debijbel

Si Herodes Antipas (pinaikling Antipatros) (bago ang 20 BK - pagkaraan ng 39 AD) ay isang pinuno ng Galilea at Perea noong unang daang taon AD, na nagtangan ng pamagat na tetrarka (pinuno ng isang ika-apat). Higit na kilala siya sa ngayon dahil sa kanyang naging gampanin sa mga pangyayaring humantong sa pagpapakitil ng buhay nina Juan Bautista at Hesus ng Nasaret, na kapwa nagmula sa mga. Filipus, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis atau menurut para sejarawan disebut Herodes Filipus II (bahasa Inggris: Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis atau Herod Philip II) yang disebut dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen.Ia adalah putra dari Herodes Agung dan istri kelima, Cleopatra dari Yerusalem. Saudara-saudaranya yang menjadi raja adalah Herodes Antipas. Controleer 'Herodes Antipas' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van Herodes Antipas vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Herodes Arkhelaos (23 eaa. - noin 18 jaa.) oli Samarian, Juudean ja Edomin etnarkki vuosina 4 eaa. - 6 jaa. Hänen vanhempansa olivat Herodes Suuri ja Malthake. Herodes Antipas oli hänen veljensä ja Herodes Filippos hänen velipuolensa.. Herodes testamenttasi Juudean pojalleen Arkhelaokselle, vaikka olikin aikaisemmin aikonut jättää sen Antipaalle As she had married Herod Philip — not the tetrarch of the same name — who lived as a private citizen at Rome, by whom she had a daughter, Salome, she acted against the law in leaving him to marry Antipas. John rebuked Antipas for the adulterous union, and Herodias took vengeance (Matthew 14:3-12; Mark 6:17-29)

Herodes Antipas

Herodes Antipas merasa begitu takjub mendengar kabar tentang Yesus yang ia percaya sebagai Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan kembali dari antara orang mati (Mrk 6:16). Ini testimoni luarbiasa untuk Yohanes Pembaptis sehingga dirinya salah dikira sebagai sang Juruselamat dunia Herod Agrippa II is the one who heard Paul's defense of the gospel and famously rejected Paul's appeal to be saved. The godfather of the Herod clan was Herod the Great, the king when Jesus was born and one who tried to have Him killed ( Matthew 2 ). Herod Antipas ruled during the ministries of John the Baptist and Jesus

6 Koning Herodes, de kindermoord en de moord op Zacharias

Héródés Antipas (před r. 20 př. n. l. - po r. 39 n. l.) byl syn Heroda Velikého.V Galileji a Pereji byl tetrarchou.Podle Nového zákona nechal popravit Jana Křtitele a podle pozdější tradice je totožný s Herodem, se kterým se setkal i Ježíš Kristus HERODES ANTIPAS DAN YESUS. HERODES ANTIPAS DAN YESUS. (Bacaan Injil Misa Kudus, Hari Biasa Pekan Biasa XXV - Kamis, 24 September 2015) Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati Herod the Great, the second son of Antipater (Antipas) II by his wife Cypros. History bears out the truth of the Bible's brief glimpse of this man's character as unscrupulous, crafty, suspicious, immoral, cruel, and murderous. He possessed his father's ability as a diplomat and an opportunist Tetrarki Herodes. Tetrarkhi Yudea (hijau muda). Tetrarkhi Yudea ( bahasa Inggris: Tetrarchy of Judea, Herodian Tetrarchies) adalah pembagian wilayah kerajaan Yudea setelah matinya raja Herodes Agung pada tahun 4 SM (atau 1 SM), ketika kerajaannya dibagi di antara putra-putranya sebagai warisan Herodes Antipas, der var søn af Herodes den Store, regerede som landshøvding i Galilæa (4 f.Kr. til 39 e.Kr.).Ifølge Det Ny Testamente lod han Johannes Døberen henrette og forhørte Jesus, før Pilatus' domfældelse af ham.. Eksterne henvisninge

Salome adalah anak Herodias dari suami bernama Herodes Filipus (saudara Herodes Antipas, keduanya anak Herodes Agung). Lalu Herodias diperistri oleh Herodes Antipas. Sehingga Salome bisa disebut sebagai anak tiri Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah raja yang telah memerintahkan supaya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Hal ini dilakukannya karena permintaan Salome setelah melakukan tarian. Herodes Antipas (antzinako grezieraz: Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, Hērǭdēs Antipatros), Herodes Tetrarka izenaz ere ezaguna (Judea, K.a. 20 - Lugdunum Convenarum, 39) Galilea eta Pereako tetrarka izan zen (K.a. 4-39). Herodes I.a Handiaren eta Malthace samariarraren seme eta Herodes Arkelaoren anaia zen.. Erroman hazia izan zen, bere anaia Arkelaorekin eta bere anaiorde Herodes.

Herodes Boet fou fill de Mariamne II o de Cleòpatra de Jerusalem; Va designar hereu al seu fill Arquelau amb llegats a dos fills més, i Octavi August va repartir el regne entre aquests tres fills: A Arquelau el va fer etnarca de Judea, Samaria i Idumea. A Herodes Antipas el va fer Tetrarca de Galilea i Perea Herod Antipas, son of Herod the Great, ruled from 4 BCE to 39 CE over the Jewish provinces of Galilee and Parea. His official title was tetrarch (meaning ruler of a fourth of his father's kingdom). By most standards, he was just an ordinary, local, Jewish ruler, but two incidents during his reign secured him a high place in the history books Herod Antipas was the son of Herod the Great. After Herod the Great's death, Herod Antipas ruled Judea, Galilee, and Perea. Early in his reign, Antipas married Phasaelis, the daughter of King Aretas IV of Nabatea, a kingdom south of Perea with whom Herod Antipas had border skirmishes. (Nabatea encompassed the area that we now know as Petra) Kindermoord te Bethlehem. Koning Herodes had van de drie wijzen gehoord dat er een nieuwe koning der Joden was geboren. Zij zouden hem vertellen waar hij deze concurrent kon vinden. Toen de drie na hun bezoek aan het kindje Jezus echter niet naar de koning terugkeerden, wist Herodes dat hij bedrogen was

Israel Benito es Herodes Antipas - YouTubeKing Herod The Great And King Herod Antipas - YouTubeBIOGRAFIA HERODES ANTIPASEstudo Teológico: O PRIMEIRO SÉCULO E A PALESTINA

At first, Antipas is excited that Christ is brought before him, hoping to be entertained by a miracle. Then Herod engages in an interrogation to which Jesus refuses to respond, most likely because Antipas—that fox—asked questions in such a way that, if answered, would entrap Jesus Zie ook: Beeldbank, Herodes Dynastie, Personen, Namen, Vrouwen, Salome. Salome (ca. 14 n.C.-60 n.C.); Grieks Σαλώμη G4539 ), de dochter van Herodes Filippus en Heriodias, vernoemd naar de zuster van Herodes de Grote. Toen Herodias scheidde van Herodes Filippus om te trouwen met Herodes Antipas, ging Salomé met haar moeder mee Ontmoetingen - Herodes Antipas Schriftlezing: Lucas 23:8-12 Veel mensen zijn dezer dagen in Jeruzalem aangekomen. Ze zijn gekomen om het feest te vieren dat herinnert aan de uittocht van het volk van Israël uit Egypte B vele eeuwen geleden: Pèsach, Paasfeest. Ook koning Herodes Antipas is in de stad. Gewoonlijk woon Herod Antipater (tiếng Hy Lạp: Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, Hērǭdēs Antipatros; sinh trước năm 20 trước Công nguyên - chết sau 39 sau Công nguyên), được biết đến với biệt danh Antipas, là một người cai trị thế kỷ thứ nhất của Galilee và Perea) và được gọi là Hê-rốt Chư Hầu (Herod the Tetrarch) và Vua Herod trong.