Home

VO academie

Aanbod - VO Academi

De VO-academie ondersteunt u bij uw ontwikkeling en zelfreflectie. Hieronder vindt u diverse middelen en activiteiten om u te helpen. Naar boven Created with Sketch. Al onze tools. Hoe ontwikkel ik de juiste leervraag? Doe de BC-scan en krijg inzicht in uw eigen competenties Vraag het. Onderhoud. Deze website is in onderhoud. VOnkel. Onderhoud. Onderhoud. Deze website is in onderhoud. Threeships Xprog applicatio VO - Leren Leren. VO - Academie. Uiteraard staat het begeleiden van docenten centraal binnen onze producten. Dit, omdat we er van overtuigd zijn, dat het leerproces van leerlingen, maar ook van leerkrachten zo wordt versneld. Uiteraard vraagt de situatie er soms om om de bestaande kennis en vaardigheden verder uit te breiden of te verdiepen

In samenwerking met het Schoolleidersregister VO (SRVO) publiceert de VO-academie het herziene katern 'Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO'. Het katern kan gezien worden als een handboek bij de beroepsstandaard: het geeft concrete handvatten voor de manier waarop de standaard kan worden gebruikt bij de professionele. Adri de Gans. Een van de weinige zekerheden in het leven is dat alles verandert en hoe je hiermee omgaat maakt niet uit. Gedoe komt er toch. Dit is voor mij een van de leidende uitgangspunten in mijn leven en hierbij is het vooral van belang hoe je naar dat 'gedoe' kijkt en ermee omgaat Over het instrument. Met de BC-scan krijgt u inzicht in uw eigen competenties. Daarnaast maakt het instrument zichtbaar welke basiscompetenties uit de beroepsstandaard u nog verder kunt ontwikkelen. Het instrument vertaalt de vijf basiscompetenties uit de Beroepsstandaard Schoolleiders VO naar uw eigen werksituatie De VO-academie is in 2012 als project van de VO-raad opgestart om ondersteuning en uitvoering te geven aan afspraken uit het Bestuursakkoord 2012-2015 op het gebied van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het VO. In het Sectorakkoord 2014-2017 is uitbreiding gegeven aan deze opdracht en zijn kwaliteitsafspraken gemaakt over het ontwikkelen van een beroepstandaard. Zoek en vind een opleiding die bij jou past. De opleidingscatalogus biedt een overzicht van tientallen opleiders en honderden opleidingen als het gaat om de professionele ontwikkeling voor schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs

opdracht van de VO-Academie. Het rust op een stevig wetenschappelijk fundament en wordt binnen het werkveld breed gesteund. Aan het nieuwe beroepsprofiel gingen verschillende raadplegingen met het veld vooraf. p De publicatie 'Beroepsprofiel Schoolleiders Voortgezet onderwijs' beschrijft uitgebreid de totstandkoming van het beroepsprofiel e VO-academie. Daar is alle aanleiding toe, want in het Sectorakkoord VO 2014-2017 wordt versterking van het strategisch HRM-beleid van scholen als een noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs en de zeven ambities die daaruit voortvloeien De VO-academie van de VO-raad is een programma opgezet om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering en daarmee een.

Evenementenorganisator VO-academie Denne Baauw-Rabbie Stuur een mail Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren Dennis van Velzen Stuur een mail Secretaresse vicevoorzitter en directeur Dimitra Argyroudis-Tsiftsis Stuur een mail Teamleider School. Academie Tien: Wij zijn een innovatieve school met een eigenwijze visie op onderwijs. Een school voor mavo, havo én vwo, vanaf 10 jaar. Leren begint bij ons met verwondering. Het stellen van vragen. Want door..

Deze training biedt deelnemers inzicht in de mogelijkheden om vertrouwen te bouwen, en snelheid te maken in het bouwen aan vertrouwen binnen alle geledingen van de school. Nieuwe data: start 16 november 2021. Meer informatie Aanmelden voor deze bijeenkomst. 27 sep. Pedagogisch coachen In samenwerking met het Schoolleidersregister VO (SRVO) publiceert de VO-academie het herziene katern 'Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO'. Het katern kan gezien worden als een handboek bij de beroepsstandaard:.

VOnkel - VO-academi

Deze leergang biedt inzicht, bewustwording en vaardigheden om je eigen vorm van leiderschap te ontwikkelen en in de praktijk te tonen. Praktisch, niet langdradig maar juist krachtig en in het hier en nu met de instrumenten die voor jou van belang zijn Uitgevoerd door: de VO-academie Datum uitgave rapport: november 2014 In het Sectorakkoord VO wordt versterking van strategisch HRM-beleid van scholen als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs. Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen echter nog maar weinig ervaring Academie 10 Artist Impression Foto: Nuovo.eu. De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de nieuwbouw van een VO-school ACADEMIE TIEN gecombineerd met een sporthal en een openbaar dak aan het Berlijnplein te Utrecht Jan Triepels | Arnhem-Nijmegen en omgeving | regio-coordinator voor VO-managementcoach en VO-coach voor schoolleiders bij VO-academie | 282 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Jan weergeve

VO-Raad Nieuwsbrief. Hiermee meld ik mij aan voor de Nieuwsbrief VO-academie. Mijn functie is: *. bestuurder in het vo. schoolleider (inclusief teamleider) in het vo. medewerker (docent, OOP, staf) in het vo. anders. * Verplichte velden. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw. Het helpt u bij het analyseren van uw eigen werksituatie en bij het formuleren van de specifieke competenties die u nodig hebt om uw ambities waar te maken. U doorloopt 3 stappen: Aan de hand van een aantal hulpvragen brengt u uw huidige situatie en ambities in kaart. Per basiscompetentie formuleert u uw eigen specifieke competenties

Vereniging OMO. Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Koers 2023 OMO sinds 1916 Om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs, de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, en het imago en de interesse voor dit beroep, heeft Voion op verzoek van de VO-raad, de VO-academie, het Schoolleidersregister VO (SRVO), het Netwerk van Schoolleiders en het Ministerie van OCW een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren Benieuwd naar wat coaching voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling kan betekenen? We hebben 4 coachees gevraagd hun ervaringen met VO-managementco..

Collegiale Bestuurlijke Visitatie: een verfrissende kijk

VO - Academie - Move a-Head Making You Gro

 1. Mijn laatste coachee beschreef het als volgt: 'Je bent een goede luisteraar, stelt prikkelende vragen en weet dat te doen op een manier die voor mij 100% veilig voelt.' Als coach creëer ik rust e
 2. De VO-academie heeft voor verschillende fasen in uw carrière interessante trajecten ontwikkeld; voor oriënterende docenten, team-/afdelingsleiders, directeuren/rectoren en bestuurders. Na de zomer starten meerdere intervisie-, visitatie- en leertrajecten, waarbij leren van en met elkaar centraal staat
 3. Welkom bij het webinar overzicht van VO-academie. U vindt hier aankomende webinars van VO-academie
 4. In 2019 verkent de VO academie samen met de sectorraad samenwerkingsverbanden vo hoe het scholingsaanbod voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden zich verder kan ontwikkelen. Deel via: Nieuws 2 juli 2021 Herziene Onderzoekskader 2021 - Inspectie van het Onderwijs
 5. Deze week is de zesde editie van het KaternPlus van de VO-academie verschenen. In dit katern staan verschillende artikelen en interviews rond het thema leidinggeven aan innovatie. Leidinggeven aan innovatie is relevant en actueel voor bestuurders en schoolleiders, het aansturen van vernieuwings- en veranderprocessen wordt immers een steeds belangrijker onderdeel van het werk
 6. VO Academie en de cbe-groep. 6 april 2014 Gerard Verhoef blogs 5. CBE Consultancy is failliet, een goede zaak natuurlijk gezien hun desastreuze inbreng bij bijvoorbeeld Amarantis. Nu betekent dat in het geheel niet dat de CBE-groep een toontje lager zingt,.

Voor de functie van schoolleider in het onderwijs heeft u een afgeronde schoolleidersopleiding nodig. Of u moet bereid zijn deze opleiding te volgen. Daarnaast is er een aantal basiscompetenties voor schoolleiders in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs Voor onder meer deze opdrachtgevers verzorgden wij trajecten op maat: het Ministerie van Defensie, de VO-academie, Strukton, Humanitas DMH, diverse onderwijsinstellingen. Bekijk onze opdrachtgevers Erkenningen. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel Academie voor Gespreid Leiderschap. Wij helpen leraren en schoolleiders om gespreid leiderschap in de praktijk te brengen. Zo kan iedereen in de school invloed uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doen wij door praktijkonderzoek, advies, en in diverse leertrajecten

Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de klasinrichting, de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen leerkracht en leerlingen interim onderwijsbestuur. interim onderwijsmanagement. toezicht in maatschappelijke relevante sectoren zoals zorg en onderwijs. advies voor onderwijsbestuurders en eindverantwoordelijke schoolleiders. Koos Nieuwland is sinds 1977 werkzaam in het onderwijs, waarvan 13 jaar (2004-2018) als rector van het Griftland College in Soest en (sinds 2011. VO-academie.nl is een online hulpmiddel voor schoolleiders waarmee zij hun scholingsbehoefte in kaart kunnen brengen en kunnen zoeken naar geschikte trainingen en opleidingen. Voordat u de website kunt gebruiken moet u eerst een gratis account aanmaken

In opdracht van: VO-academie Datum publicatie: 24 januari 2014 Dit onderzoek laat zien dat de schoolleider in zijn rol met betrekking tot de professionele gespreksvoering nog een ontwikkeling kan doormaken. Deze conclusie wordt ondersteund door de bij dit onderzoek betrokken schoolleiders VO-academie) beschrijven de belangrijkste theore-tische inzichten en passen ze toe op het (voortgezet) onder-wijs. Gebaseerd op deze bronnen, geeft dit hoofdstuk een theoretische verantwoording aan de hand van de inzichten die ten grondslag liggen aan dit onderzoek rond de volgende drie thema's: • Het concept Strategisch HR Als schoolleider in het voortgezet onderwijs zijn er ook een aantal basiscompetenties vastgesteld, zoals kunnen samenwerken, leren en onderzoeken bevorderen en strategisch omgaan met de omgeving. Je vindt meer informatie over deze basiscompetenties op de website van de VO Academie Nieuwsbrief VO-academie. Nieuwsbrief VO-raad activiteiten. Nieuwsbrief Vensters. Nieuwsbrief Voortgezet Leren. Nieuwsoverzicht schoolleiders. VO-actueel. Mijn functie is: * bestuurder in het vo. schoolleider (inclusief teamleider) in het vo. medewerker (docent, OOP, staf) in het vo. ander

VO-academie publiceert een vernieuwd katern over de

Marnix Onderwijscentrum Utrecht. Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) verzorgt nascholing en advies aan onderwijsprofessionals. Ons doel is het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Dat doen we met korte, praktische cursussen, lange diepgaande opleidingen, individuele coaching, of advies op maat. Als onderdeel van de hogeschool Marnix. Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Impact corona op leren leidinggevenden. Tekst Wouter Schenke, Esther Stronkhorst, Angela de Jong & Marjolein Bomhof. Gepubliceerd op 14-06-2021 Gewijzigd op 14-06-2021. Beeld Shutterstock. Een cursus of congres buiten de deur zat er door de coronacrisis niet in voor de meeste leidinggevenden. Toch werd er wel geprofessionaliseerd VO-academie | 2,718 followers on LinkedIn. Voor de professionalisering van schoolleiders & bestuurders | De VO-academie (onderdeel van de VO-raad) is een programma opgezet om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering. Het programma wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van (beginnend) schoolleiders in het VO en.

Gespreid leiderschap: meer verantwoordelijkheid én meer vrijheid voor leraren. Mireille van Heerden (r) en Lenn van der Laan Rosenkilde. Het schoolbeleid van ALASCA wordt breed gedragen, omdat iedereen eraan meewerkt. Schoolleiders Mireille en Martijn en leraar Lenn delen hun ervaringen met gespreid leiderschap Maatwerk programma's Onze expertise staat in dienst van uw leiderschaps-, team- en schoolontwikkeling. Al ruim 30 jaar richt NSO-CNA leiderschapsacademie zich op het ontwikkelen en versterken van leiderschap en management in het onderwijs teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs

Cultureel, creatief, sportief, sociaal, eigenwijs. Het Montessori is een bijzondere school. Natuurlijk geven we vakken als wiskunde, Engels en Nederlands, maar we vinden het minstens zo belangrijk dat jij je zo breed mogelijk ontwikkelt. Dat kan alleen als je ruimte krijgt om veel te ontdekken en te ervaren en leert om zelfstandig te beslissen. VERDIEPINGSETMALEN VOOR LEIDERS. Sinds 2008 organiseren wij verdiepingsetmalen voor leiders. Deelnemers zijn ervaren bestuurders en leidinggevenden die iets anders willen dan de reguliere cursussen om in hun leerbehoefte te voorzien. Ze verlangen naar verdieping en vrije ruimte om stil te staan bij vragen, twijfels en dilemma's uit hun praktijk De vragenlijst is tot stand gebracht op basis van het initiatief #schoolleidershelpenelkaar (zie vo-academie.nl) en bouwt direct voort op behoeften onder schoolleiders. Meerdere schoolleiders, docenten en leerlingen hebben meegeholpen in het ontwerp

Decanaat. Het Montessori kent twee decanen. Het is hun taak is om leerlingen te begeleiden bij hun studie- en beroeeuze. De decanen kunnen jou en je ouders informatie en advies geven bij het maken van soms lastige keuzes. Je krijgt waarschijnlijk het meest met de decanen te maken in de derde klas. In dit jaar heb je gesprekken met mentoren. Actueel. Persberichten en nieuws van en over de vereniging vind je hier. Zelf een bericht delen met je collega's? Ook dat kan. Home › Actueel concrete adviezen gegeven aan het bestuur van de VO-raad over hoe de VO-raad en de VO-academie de leden kunnen faciliteren om hun verantwoording te verbeteren. De kern van dit project 'Versterking Verantwoording' bestond uit een serie actienetwerken en actie-onderzoeken waarbi Bert Peene. Bert Peene was jarenlang opleider van schoolleiders, zowel in het po als het vo en mbo. Tegenwoordig werkt hij als freelance docent. Hij is vooral goed thuis in organisatiekunde en verandermanagement. Daarnaast schrijft hij regelmatig over managementliteratuur voor de VO Raad (VO Magazine), Managementboek Magazine en de VO Academie

VO-intervisiebegeleiders aan de slag voor de sector - VO

BC-Scan - VO-academi

 1. Bert Peene - VO-academie 'Duurzaamheid is gebaat bij samenwerking over organisatiegrenzen heen' (mei 2015) Sandra Niemeijer - VO-academie 'Waarom moeilijk doen, als het samen kan (Loesje)' (mei 2015) Didactief ' Opwaartse kracht' (2015) PO magazine 'Andy Hargreaves over Uplifting Leadership' (december 2015
 2. Lid Denktank Leertrajecten voor beginnend bestuurders, VO-academie. Papervoorstel geaccepteerd op AERA 2019 - Toronto, Canada. Facilitator professioneel leernetwerk Onderwijskundig Leiderschap van de Toekomst Hoofdredacteur SchoolManagement. NAJAAR/WINTER 2018-201
 3. In opdracht van de VO academie heeft Learnovate een oriëntatie op leiderschap programma ontwikkeld dat mobiliteit van docenten stimuleert gericht op leiderschapsontwikkeling
 4. Collegiale bestuurlijke visitatie is voor bestuurders in het onderwijs die met collega's willen reflecteren op het persoonlijk handelen als bestuurder. Om zo het eigen perspectief in de bestuurlijke rol te verdiepen en onder begeleiding van een ervaren externe voorzitter te leren om visitatietrajecten uit te voeren

Programmadirecteur VO-academie - Parcours Partner

 1. der leermotivatie omdat ze thuis geen goede plek hebben om te leren en huiswerk te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Docenten Academie en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt onder 21.955 leerlingen van ruim zeventig scholen
 2. De VO-academie is feilloos in te passen in de professionaliseringsprocessen van andere publieke managers. Ook in de VO-academie staat educatie, het opstellen van een gedragscode en het wettelijk verankeren van de beroepsgroep centraal
 3. CREATIES EXAMENSHOW studenten Academie Verbist. Wat zijn we trots op onze studenten #studentenacademieverbist #academieverbist #kappersopleiding..
 4. follow me on snapchat - caseyneistatcheck out my second channel - https://www.youtube.com/snapstorieson http://instagram.com/caseyneistaton https://www.faceb..

Opleidingscatalogu

VO-raad | 18,805 followers on LinkedIn. Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs | De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Wij behartigen de belangen van het voortgezet onderwijs bij de overheid, politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs door. Auteur des dossiers d'accompagnements: Odile Montaufray, professeur d'espagnol et chargée de l'action culturelle scolaire et universitaire du Cinéma Le Latina VO-academie | 3166 seguidores en LinkedIn. Voor de professionalisering van schoolleiders & bestuurders | De VO-academie (onderdeel van de VO-raad) is een programma opgezet om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering. Het programma wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van (beginnend) schoolleiders in het VO en.

HANDREIKING - VO-academi

 1. VO-academie - YouTub
 2. Medewerkers - VO-raa
 3. Academie Tien De VO Gid

CPS Academie - trainingen voor leraren en leidinggevenden

 1. VO-academie: vernieuwd katern beroepsstandaard schoolleider
 2. LMC Academie Welko
 3. VO-academie LinkedI
 4. Katern Doelgericht vertrouwen: strategisch HRM voor
 5. Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein, Utrecht
 6. Jan Triepels - regio-coordinator voor VO-managementcoach
 7. VO-Raad Nieuwsbrie
Boekrecensie maart - VO AcademieBoekrecensie oktober - VO AcademieSchoolleiders helpen elkaar! - VO AcademieGeslaagde masterclass André Wierdsma (5 jaar VO-academieNationale Schoolleiders Top V0 2017