Home

Oefenen met lastige verwijswoorden

Oefening 3 foute en slordige verwijswoorden ** Het moet altijd duidelijk zijn waarnaar een verwijswoord verwijst. Wat niet mag is dat een verwijswoord verwijst naar iets wat niet in de tekst staat.Literatuur in 4 havo is vaak lastig. Ze zijn niet voor elke leerling leuk om te lezen. Ze verwijst naar boeken. Het moet altijd duidelijk zijn waarnaar wordt verwezen, kortom het moet duidelijk zijn. Naar onbepaalde voornaamwoorden, een overtreffende trap of een voorafgaande zin verwijs je met het woord -wat-. In het meervoud gebruik je hen als lijdend voorwerp en na een voorzetsel. Het verwijswoord hun gebruik je als meewerkend voorwerp. Let op: -hun- kun je NOOIT gebruiken als onderwerp. Maak oefening 1. Maak oefening Hieronder een werkblad om te oefenen met verwijswoorden. Het bestaat uit 10 zinnen waarin het verwijswoord steeds dikgedrukt is. Oefening verwijswoorden. Dit bericht is geplaatst in Begrijpend lezen, Taal met de tags basisonderwijs, begrijpend lezen, lesidee, taal, verwijswoorden Je kunt er dan vaak wel een voorzetsel bij denken. Voorbeelden: Ik geef hun een compliment. (Ik geef aan hen een compliment) Mijn vader schenkt hun een glas cola in. (Mijn vader schenkt voor hen een glas cola in) Nepal is hun te ver. (Nepal is voor hen te ver) Hen gebruik je als lijdend voorwerp en na een voorzetsel

Oefening 3 foute en slordige verwijswoorden ** - CambiumNe

  1. Oefeningen verwijswoorden. Weet jij het verschil tussen wat, dat, deze, die, hun, hen, etc.? Er zijn twee oefeningen beschikbaar
  2. 2. Daar loopt Peter. Ik krijg nog geld van hem. 3. De gemeenteraad neemt zijn verantwoordelijkheid voor die beslissing. 4. Ik moet mijn verstandskiezen laten trekken en dat valt niet mee. 5. Hij sprak zichzelf telkens tegen, wat de leraar irriteerde
  3. Verschillende voorbeelden van verwijswoorden. Er zijn heel veel verwijswoorden. Een aantal voorbeelden: Ik, jij, u, hij, zij, het, wij, jullie, zij, me, mij, jou, hem, haar, ons, hen, hun, mijn, jouw, uw, zijn, haar, ons. deze, die, dit, dat, wie, wat. toen, daar, hier
  4. Daarna heb ik verteld dat we deze week weer aan de slag gaan met verwijswoorden. Wat zijn verwijswoorden ook alweer? Dit is al best lastig, dus heb ik enkele simpele voorbeelden bedacht en de verwijswoorden en waar het naar verwijst in dezelfde kleur gekleurd: Meester komt op de fiets naar school. Hij zet zijn fiets in het fietsenhok
  5. aties; Herhaling, tautologie of pleonasme? Woordvolgorde (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger) Woordvolgorde en ontspoorde zinnen; Weglating (samentrekking) Verbindingswoorden 1; Verbindingswoorden

Bundeltje met verschillende oefeningen rond verwijswoorden: verwijswoorden aanduiden in een zin, zeggen naar wie of wat een verwijswoord verwijst, een zin herschrijven en het vetgedrukte woord vervangen door een verwijswoord Hij schonk hun een borrel in (hun is vervangbaar door voor hen) Lukt het u niet om met deze vuistregels uw twijfel op te lossen, gebruik dan ze: in niet al te formele teksten is dit vaak prima bruikbaar als alternatief voor hen én hun: 'Ik geef ze (hun) het boek', 'Laat ze (hen) maar praten.' Lastige gevallen Gebruik hun nooit als onderwerp 2. Voor dat nieuwe gebouw achter ons huis ligt een gracht. HET ligt dus aan het water. HET verwijst naar 3. Gerard en ik hebben dat als eerste gedaan. Ik weet niet of dat ONZE plicht was. ONZE verwijst naar 4. Had ons dat maar eerder verteld! WIJ wisten er niets vanaf! WIJ verwijst naar 5. Het lezen van dat moeilijke boek kostte hem veel moeite Verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar mensen, dieren of dingen die al genoemd zijn of vlak na het verwijswoord genoemd woorden. 'Hij', 'zij', 'deze' en 'die' zijn voorbeelden van verwijswoorden. Dit ondersteunend materiaal geeft je uitleg over verwijswoorden en geeft voorbeelden

Zelfstudie Oefeningen Verwijswoorden Met recht begrepen. Waar verwijst het woord naar? Let op, die verwijst naar een -de-woord, dat verwijst naar een -het- woord.Let ook op enkelvoud en meervoud. Dat kun je zien bij de persoonsvorm Oefeningen. Klik op de Alleen voor de opdrachten die onder het onderdeel stijl staan op Studiemeter moet je je wel even inloggen. Succes en als je nog ergens tegenaan loopt, dan hoor ik dat van je tijdens de les. Bij deze opdracht moet je de juiste signaalwoorden invullen. Als je het lastig vind, kun je op de vraagteken klikken en dan staat. Overige oefeningen. Verwijswoorden Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen, dus het is voor ons lastig daar oefeningen voor te maken. Je kunt het beste aan je juf/meester vragen of je via de site van Nieuwsbegrip kunt oefenen. Antwoorden # israe 28-05-2019 20:10 Begrijpend lezen oefenen kun je op een aantal manieren doen. Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst.. Een goede manier om begrijpend lezen te oefenen, is door 'gewoon' veel te lezen. Je kunt begrijpend lezen oefenen door met je kind met kortere teksten aan de gang te gaan.Hieronder zal ik uitleggen hoe je dit kunt aanpakken Bij mannelijke en vrouwelijke woorden is het lastig: het zijn immers beide de-woorden. Een woordenboek of spellinggids moet dan hulp bieden. De haar-ziekte. Zinnen als 'Het kabinet kwam terug op haar beslissing' en 'De ondernemingsraad werd geraadpleegd; ze had nog enkele bezwaren' komen vaak voor

Slordige verwijswoorden Cambiumned - Stij

  1. Vooraf. Waarom oefenen met tekstverbanden en signaalwoorden? In bijna iedere tekst vind je tekstverbanden met bijbehorende signaalwoorden. Als je snapt wat de tekstverbanden zijn en je weet welke signaalwoorden hierbij horen, zul je merken dat je teksten beter gaat begrijpen
  2. De oefeningen gaan van makkelijk naar moeilijk en je kunt bij alle woordsoorten uitleg vinden. Dit deel van de site ben ik nog aan het aanvullen met oefeningen door elkaar: woordsoortenmix. Ik heb gekozen om alleen de meest gebruikte woordsoorten op de site te zetten
  3. Herhalingsoefeningen rond taal. In deze werkbundel vind je volgende oefeningen: verschillende tekstsoorten, fictie of non-fictie, het tekstdoel bepalen, oorzaak en gevolg, verwijswoorden, begrijpend lezen, chronologisch ordenen van teksten
  4. Tekstontleding : Oefeningen. Oefeningen met vragen over techische aspecten van een tekst (onderwerp, hoofdgedachte, kernzin, signaal- en verwijswoorden. Vragen worden gesteld over vijf korte tekstjes. Geen nakijkmodel bijgesloten, oefening is puur bedoeld voor de leerling

Taaloefeningen voor de Nederlandse taal. jufmelis.nl Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. inloggen. woordsoorten. Lastige bijvoeglijke naamwoorden Voltooid Voor € 12,-per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu! Voor € 12,-per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken Verwijswoorden - nederlandsdrp. 18 februari 2016 25 februari 2016. Verwijswoorden. Als je op de link hieronder klikt, vind je een powerpoint met uitleg over verwijswoorden: verwijswoorden. Op onderstaande site vind je extra uitleg en oefeningen over verwijswoorden: Cambiumned verwijswoorden

Verwijswoorden. Bundeltje met verschillende oefeningen rond verwijswoorden: zeggen naar wie of wat een verwijswoord verwijst, een zin herschrijven en het vetgedrukte woord vervangen door een verwijswoord In deze opdracht staan verwijswoorden centraal. Je leert welke woorden als verwijswoorden gebruikt kunnen worden. Colofon. Het arrangement Woordenschat - Verwijswoorden vmbo-kgt12 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Verwijswoorden zijn woorden die verwijzen naar eerder (of heel soms later) genoemde woorden. De woorden waarnaar verwezen wordt, noem je antecedenten. Voorbeelden van verwijswoorden die verwijzen naar personen zijn: 'hij', 'zij', 'ze', 'hem', 'haar' en 'zijn'. Dit lokaal is van meneer De Rooij. Hij is pauze aan het houden. Marieke houdt van lezen

Verwijswoorden - Meneer Oom

Oefening verwijswoorden LesWik

Lastige tafelsommen oefenen met een spel. Sommige tafelsommen zijn lastig voor leerlingen. Zo wordt de tafel van 7 en 8 vaak moeilijk gevonden. Sjaak van Moorsel, leraar van groep 5-6-7 op OBS de Uilenspiegel in Boekel, heeft verschillende methodes om de leerlingen lastige tafels te laten onthouden. Zo neemt hij een tafeldictee af en oefent hij met een quiz, een tafelbingo en het spel Weekend. Gericht oefenen op je eigen niveau met de weektaak. Het kan best lastig zijn om te kiezen wat je gaat oefenen, er zijn tenslotte enorm veel onderwerpen en opdrachten op onze sites. Daarom hebben we de weektaakmodule voor gemaakt. Met de weektaak kun je als ouder iedere week oefeningen klaar zetten, precies toegesneden op jouw niveau Lidwoorden. Wat zijn lidwoorden? In sommige talen mag je zeggen: Ik loop met hond. In het Nederlands mag dit niet. Je moet een lidwoord gebruiken: Ik loop met de hond. In het Nederlands zijn er zijn drie lidwoorden: de, het en een. Lidwoorden staan nooit alleen; ze staan altijd voor zelfstandige naamwoorden Voltooid betekent dat iets af is. Er gebeurt daarna niets meer. Een voltooid deelwoord begint altijd met ge-, be-, ver-, her-, ont- of her-. Maar let op! Woorden die beginnen met ge-, be-, ver-, her-, ont- of her- zijn niet altijd een voltooid deelwoord! Om te weten of het voltooid deelwoord eindigt op een d of een t, gebruik je 't (ex.

<p>Verschilt begrijpend lezen in groep 6 nu echt heel veel van begrijpend lezen in groep 5? Op zich niet. Er komt ook niet heel veel nieuws bij kijken. Wel worden de teksten langer en worden er moeilijkere woorden gebruikt. Ook worden kinderen langzaam klaargestoomd om tussen de regels door te lezen. Daarmee halen ze de hoofdgedachte en het hoofddoel van de auteur uit de tekst, lezen ze de. Spelling extra oefenen in groep 4 en wat je kind lastig vindt. In groep 4 leert je kind samenstellingen schrijven zoals 'taalschrift'. Voor veel kinderen is dit lastig, omdat je al die medeklinkers moet kunnen onderscheiden en in de goede volgorde op papier moet krijgen. Verder komen de woorden met een -v- of -f- en later -ei- of - ij-aan. Voorbeelden van verwijswoorden zijn: hij, zij, het, hen, hun, deze, die, die, dat, wat, In het verhaal staan soms ook een oorzaak met gevolg genoemd. Er gebeurt iets, dat noemen we de oorzaak. Wat er naar aanleiding daarvan gebeurt, noemen we het gevolg. Wat weet je al? Lees de titel van het verhaal. Maak de volgende zin af: Een surprise is. Verwijswoorden en signaalwoorden zijn in groep 5 erg belangrijk. Ze dienen namelijk om verbanden teleggen. Zo moeten kinderen in groep 5 kunnen aangeven naar welke situaties een verwijswoord verwijst. Zoals in deze tekst: De scooter kwam met veel herrie de straat inrijden. De bestuurder had een groene helm op. Vince herkende hem direct Hier vindt u lessen lezen voor de onderbouw van het vmbo de havo en het vwo over: het onderwerp van een tekst, feiten meningen en argumenten, tekstdoelen en tekstsoorten, betoog, leesstrategieën, beschouwing, kernzinnen, hoofdgedachte, samenvattingen, tekstopbouw, functies van tekstdelen, verwijswoorden, tekstverbanden en nog veel meer

De spelling van Engelse werkwoorden levert nogal eens problemen op. Oefen met Engelse werkwoorden in het Nederlands. Lees voordat je met de oefeningen begint de uitleg over Engelse werkwoorden in het Nederlands. Tip De vervoegingen van Engelse werkwoorden zijn niet altijd even fraai. Gebruik daarom liever een Nederlands alternatief waar dat mogelijk is. Desondanks zijn [ Krantenberichten. Downloadbare pdf | Geschikt voor groep 6. Je gaat een krantenpagina lezen met artikelen. De hoofddoelen in deze tekst zijn: zoeken naar oorzaak en gevolg, de betekenis van woorden, uitdrukkingen en gezegdes achterhalen en letten op verwijswoorden. Eerst activeer je je voorkennis Spelling oefenen kan ook heel leuk zijn. Hier oefen je je woordpakket met leuke spelletjes! Geschikt voor groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep Oefen met lezen, schrijven, rekenen en internetten. Leer tegelijkertijd over onderwerpen als werk, opvoeding, gezondheid en omgaan met geld. Populaire leerprogramma's zijn Lees en Schrijf!, Taalklas.nl en Klik & Tik

Ik wil graag de Nederlandse taal makkelijker maken voor iedereen. Op jufmelis.nl kun je zelfstandig je taal verbeteren door allerlei oefeningen te maken en de korte, duidelijke uitleg te lezen. Je oefent op je eigen niveau, in je eigen tempo en op ieder gewenst moment. Lees alles over de mogelijkheden van een abonnement op jufmelis.nl Oefeningen voor secundair op Oefen.be. Onderwijsniveau. 1e graad (1239) a-stroom (1050) b-stroom (760) 2e graad (1561) aso (1058) bso (1098) kso (714) tso (1105) 3e graad (1068) aso (634) bso (608) kso (467) tso (825) 4e graad (257) bso (230) tso (191) Vak. aardrijkskunde (63 Verwijswoorden verwijzen naar iets of iemand anders in de tekst Verwijswoorden (vooral bedoeld voor altijd de vragen een beetje moeilijker maakt dan het niveau dat erbij staat voor sommige handig maar voor mijn kind die dyslexie heeft wat moeilijk woorden bij het begrijpend lezen want ik ben wel gegroeid zegt de juf maar ze zegt ook dat ik bij bgr lezen moet oefenen en dat daar dan moeilijke. Oefenen.nl - de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet. Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis Het oefenboek Begrijpend Lezen Oefenen richt zich op groep 8 van de basisschool. Het oefenboek helpt hen om beter te worden in begrijpend lezen. Alle vaardigheden komen ruimschoots aan bod en worden getoetst in zowel open als gesloten vragen. Hiermee bereiden kinderen zich optimaal voor op de toetsen die voor begrijpend lezen worden afgenomen

17 beste afbeeldingen over Nederlands op Pinterest - De

Verwijswoorden Cambiumned - Grammatic

De term 'verwijswoorden' verklaren. Verwijswoorden in een gegeven zin aanduiden. Hoi! Wil je wat meer weten over verwijswoorden? Kijk dan zeker naar dit filmpje, want ik doe er mijn uiterste best om het jou zo goed mogelijk uit te leggen Het oefenboek Begrijpend Lezen Oefenen richt zich op groep 7 van de basisschool. Het oefenboek helpt hen om beter te worden in begrijpend lezen. Alle vaardigheden komen ruimschoots aan bod en worden getoetst in zowel open als gesloten vragen. Hiermee bereiden kinderen zich optimaal voor op de toetsen die voor begrijpend lezen worden afgenomen

Oefenen en hulpbladen. Op deze bladzijde vind je bladen waar je zelf mee kunt oefenen. Het zijn bladen met oefeningen die je kunt doen. Bijvoorbeeld hoe je de regelmatige of onregelmatige voltooide tijd gebruikt. En je vind hier Hulpbladen bij het leren. Hulpbladen kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het woorden leren. of veel gebruikte het-woorden Het oefenboek Begrijpend Lezen Oefenen richt zich op groep 6 van de basisschool. Het oefenboek helpt hen om beter te worden in begrijpend lezen. Alle vaardigheden komen ruimschoots aan bod en worden getoetst in zowel open als gesloten vragen. Hiermee bereiden kinderen zich optimaal voor op de toetsen die voor begrijpend lezen worden afgenomen Ook is er de mogelijkheid om te oefenen met klokkijken. Per groep zijn er verschillende soorten oefeningen beschikbaar. Zo kan je in groep 3 beginnen met het oefenen van klokkijken hele uren. In groep 4 kan je de hele analoge klok oefenen. In groep 5 wordt gestart met de digitale klok en in groep 6 wordt alles nog een keer herhaald • dat heeft alles te maken met • door (dit alles) • op grond van • ten gevolge van • als gevolg van doel-middel • om te • opdat • door middel van • daarmee • met de bedoeling • is erop gericht • daartoe reden, verklaring, argument • omdat • want • namelijk • daarom • aangezien • op grond van • immers • om.

Oefening 1 - Meneer Oom

Oefen ook met. Lees en Schrijf! Eten en weten. Je leert over gezond eten, oefent met lastige woorden, verpakkingen lezen en rekenen. > Meer informatie. De Verkeershulp. Je bekijkt filmpjes over het verkeer. Je oefent met woorden, borden en verkeersregels. > Meer informatie Als jij de echte sportfanaat bent in de gym, dan ben je bekend met bench presses, squats en deadlifts. Moeilijke oefeningen zijn dit zeker, maar niet de moeilijkste oefeningen die er bestaan. Om.

Verwijswoorden - Nederlands voor in de onderbou

Dit pakket is geschikt voor Nederland. Met dit pakket bereid je je voor op het scooter theorie examen in 2021. Je ontvangt van ons in deze set het allernieuwste Scooter Theorieboek van VekaBest, samen met 1 uur theorie examens oefenen. Op de achterzijde van het theorieboek staat de Toegangscode waarmee jij een Online Oefenaccount kunt aanmaken Extra. Oefen.be bundelt alle interactieve oefeningen die op KlasCement staan. Gebruiksklaar voor iedereen, zonder aanmelden Deze online masterclass is relevant voor iedereen die met jongeren/jongvolwassen werkt, denk aan jongerenwerkers, studieadviseurs, huisartsen, docenten of (student)psychologen. Maar ook voor begeleiders en/of ondersteuners van volwassenen, en iedereen die gewoon geïnteresseerd is in problemen met emotieregulatie en/of persoonlijkheidsstoornissen is deze online masterclass een must

Verwijswoorden uitleg (in 4 makkelijke stappen beter in

Nederlands Verwijswoorden uitleg (in 4 makkelijke stappen) Begrijpend lezen met deze 7 stappen werkt! Begrijpend lezen oefenen - Op school én thuis! het is voor ons lastig daar oefeningen voor te maken. Je kunt het beste aan je juf/meester vragen of je via de site van Nieuwsbegrip kunt oefenen 8 begrijpend lezen les 1 Begrijpend Lezen Oefenen Slimme trucjes tijdens het examen Nederlands Verwijswoorden uitleg (in 4 makkelijke stappen) Begrijpend lezen met deze 7 stappen werkt dus het is voor ons lastig daar oefeningen voor te maken. Je kunt het beste aan je juf/meester vragen of je via de site van Nieuwsbegrip kunt oefenen. Contracteren 1 - College aantekeningen - hc 2 es Project Vorderingen Nagekeken en Wel Strategie Samenvatting Werkstuk - Ondernemingsplan - cijfer 6,5 Samenvatting Algemene Economie en Bedrijfsomgeving - (hoofdstukken 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14 en 15) Proef/oefen tentamen 2016, vragen en antwoorden DD9 MC vrage Met een parcours kun je op een leuke en snelle manier de kinderen vaardigheden laten herhalen. Je kunt ook heel goed een parcours met een bepaald thema maken. Mogelijke thema's zijn: drijven, slalom, passeren, hoogspelen, tempo maken. De pijlen en verkeersborden kunnen gebruikt worden bij allerlei oefeningen in een parcours en bij estafettes

Nieuwsbegrip - verwijswoorden weer net even anders

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen, dus het is voor ons lastig daar oefeningen voor te maken. Je kunt het beste aan je juf/meester vragen of je via de site van Nieuwsbegrip kunt oefenen. Oefenplein tekstbegrip, signaal- en verwijswoorden: je vindt ze er allemaal en zijn te herkennen aan de kleurrijke vogels Het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER houden op 22 en 23 september een communicatietraining over geneesmiddelwisseling voor apothekers en -assistenten. Wisselingen met geneesmiddelen door preferentiebeleid en leveringsproblemen leiden in apotheken regelmatig tot lastige gesprekken aan de balie. De training is onderdeel van een onderzoek van het Nivel en helpt mee. Verwijswoorden uitleg (in 4 makkelijke stappen) Begrijpend lezen met deze 7 stappen werkt! Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen, dus het is voor ons lastig daar oefeningen voor te maken. Je kunt het beste aan je juf/meester vragen of je via de site van Nieuwsbegrip kunt oefenen. Oefenplein. Bewaar Oefenen voor de cito groep 3 4 5 6 7 8 schooljaar 2021/2022. Gratis. Ophalen of Verzende