Home

Uittreksel betekenis

ui t·trek·sel (het; o; meervoud: uittreksels) 1 beknopt overzicht; = samenvattin uittreksel. Afschrift van een gedeelte van of gegevens uit een document. Bron: labyrinth.rienkjonker.nl Een uittreksel is een afschrift van een passage of van bepaalde gegevens uit een geschrift. Vgl. N.A.T. nr. 49: Een uittreksel is een eensluidend afschrift van bepaalde gegevens uit een geschrift. Vroeger gaf men vaak afschriften af onder de benaming extract, die niettemin de volledige tekst van akten of besluiten bevatten

De held | Lezen voor de lijst | Jeugdbibliotheek 15-18 jaar

uittreksel (het ~ | meervoud uittreksels) dat wat overblijft na inkoken. Synoniemen: kooknat. uittreksel. een beknopte beschrijving van een inhoud. Met hulp van de uittreksels kon ik goed studeren voor het proefwerk Een uittreksel is een afschriftvan een passage of van bepaalde gegevens uit een geschrift. Vgl. N.A.T. nr. 49: Een uittreksel is een eensluidend afschrift van bepaalde gegevens uit een geschrift. Vroeger gaf men vaak afschriften af onder de benaming extract, die niettemin de volledige tekst van akten of besluiten bevatten uittreksel. rechtswetenschap: afschrift, excerpt; officiële kopie uit een register. Bijv. ~ uit het geboorteregister of het kadastraal ~; Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=uittreksel. 2 1 Wat zijn uittreksels. Een uittreksel is een beknopt overzicht een korte samenvatting van een gedeelte van een document met tekst. De definitie volgens encyclo is niet eenduidig: - Afschrift van een gedeelte van een document. - 1) Afkooksel 2) Abrege 3) Beknopt overzicht 4) Excerpt 5) Extract 6) Epitome 7) Korte weergave van de inhoud 8. uittreksel ( referaat ) uittreksel in vertaling uittreksel uit een verordening uittreksel uit het kadaster uittreksel uit het register uittreksel van de vergunning uittrekselkaart Zojuist vertaald NL>EN: uittreksel NL>EN: procesautomatisering NL>EN: slaapfeestje NL>EN: wegkapen NL>EN: heetwatertoestel NL>EN: bewerkingsplaats NL>EN: stuks NL>EN: uitvoerend comit

Gratis woordenboek Van Dal

  1. Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit. Geef daarom aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft
  2. lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel. excerpt (zn) : samenvatting, uittreksel. extract (zn) : aftreksel, uittreksel. woordverbanden van 'uittreksel' grafisch weergegeven. woorden met een verwante vorm: uittrekken. bij andere sites
  3. Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766
  4. g en vestiging (en). Duidelijkheid of de inschrijving geen ongewenste postreclame of verkoop aan de deur wil. Je kunt kiezen uit verschillende varianten
  5. uittreksels. Wordt gebruikt voor sterk ingekorte versies van geschreven werken, waarin, ondanks de vele weglatingen, de algemene inhoud en de indeling van het origineel behouden blijft. De schrijver van deze samenvattingen is vaak niet dezelfde als de auteur van het origineel
  6. Zelfstandig naamwoord. uittreksel o. een beknopte beschrijving van een inhoud. Met hulp van de uittreksels kon ik goed studeren voor het proefwerk

Betekenis Uittrekse

Uittreksel: de of het, meervoud van, synoniem, betekenis, uitspraak. De of het uittreksel. Meervoud van uittreksel. Ander woord voor uittreksel. Betekenis uittreksel Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar: Centraal Testamentenregister (CTR) Postbus 19398. 2500 CJ DEN HAAG. Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden in de brief, zodat wij u het antwoord kunnen sturen De betekenis van rekening-uittreksel is: afschrift van de boekingen die in een bepaalde periode op een rekening hebben plaats gevonden Betekenis rekening-uittreksel

Internationaal uittreksel. Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats; Burgerlijke staat; Nationaliteit; Naam, geboortedatum en geboorteplaats van ouders; Op een internationaal uittreksel staan een aantal buitenlandse vertalingen. Dit is altijd een combinatie van meerdere talen. Er zijn twee versies: Nederlands, Frans, Duits, Engel Een uittrekselsite is een website waarop uittreksels van romans of studieboeken te vinden zijn. Sinds de intrede van het internet heeft de uittrekselsite het traditionele uittrekselboek, te vinden in bibliotheken, grotendeels verdrongen als bron van uittreksels van romans voor scholieren.. Controverse. Docenten uit het voortgezet onderwijs worden regelmatig geconfronteerd met plagiaat De uittreksel justitiële documentatie maakte daarmee zijn entree: het historisch overzicht van alle justitiële antecedenten van een persoon werd een feit. Het woord strafblad heeft verschillende betekenissen. Het hangt van de bedoeling van de gebruiker af, wat daar onder moet worden verstaan

Uittreksels PK/PL's. Persoonskaart en en persoonslijst en zijn een zeer belangrijke bron voor recente persoonsgegevens. Ze bevatten informatie over in Nederland woonachtige personen die na 1938 zijn overleden. Bij het CBG kun je hier uittreksels van aanvragen. Het door het CBG beheerde Nationaal Register Overledenen ( NRO) geeft informatie over. Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen: andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam). Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt Het gezagsregister is openbaar. Dit betekent dat iedereen een uittreksel uit het gezagsregister kan opvragen. U kunt het uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hoe u dit doet en binnen hoeveel dagen u het afschrift heeft, verschilt per rechtbank De informatie is, zoals de afkorting al in zich heeft, basis informatie (naam, adres, geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer, nationaliteit, ouders, kinderen, kiesrecht, etc. Wanneer je gaat verhuizen of een kind krijgt moet je dit doorgeven aan de GBA, maar als je (in Nederland) trouwt hoeft dat niet, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervoor burgerlijke stand. uniform registratiesysteem van de overheid, waarin de staat van personen is aangegeven doordat hierin belangrijke feiten en gebeurtenissen die op de staat van invloed zijn worden opgenomen; het person [..] Bron: thesaurus.politieacademie.nl

Wat is de betekenis van Uittreksel - Ensi

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand. Een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand (ook wel akte Burgerlijke stand) bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding Online vertaalwoordenboek. DE:uittreksel. NL: voor eensluidend uittreksel, Het Hoofd, (etc.) DE: den gleichlautenden Auszug bestätigt der Leiter (usw.) Download de Android App Download de IOS Ap Geboorte-, huwelijks- en andere akten, uittreksel Basisregistratie Personen, Verklaring omtrent gedrag

Uittreksel basisregistratie. In de basisregistratie personen staan de gegevens van de Nederlandse bevolking. U kunt een uittreksel opvragen van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Op het document staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente Dan wordt het uittreksel dezelfde dag per post verstuurd. Bij een aanvraag op vrijdagmiddag (na 12.00 uur), zaterdag of zondag, gaat het uittreksel maandag op de post. De post doet er ongeveer 48 uur over. Het uittreksel kost € 21,40. Het uittreksel is gratis als u het nodig hebt voor een pensioenfonds is een uittreksel in het Nederlands uit de basisregistratie personen (BRP) is alleen geldig binnen Nederland. kost € 9,50 (online) of € 13,80 aan de balie. u vraagt dit uittreksel eenvoudig online aan (met DigiD) Attestatie de vita. is een internationaal model in meer talen. vraagt u persoonlijk aan bij de balie van de gemeente Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Een uittreksel kan nodig zijn als u uw auto wilt overschrijven, als u uw TV/internet/vaste telefoon abonnement wilt opzeggen, voor een huurcontract, bij een faillissement of bij een echtscheiding

Uittreksel - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens Uittreksel voor iemand anders aanvragen Hebt u een machtiging nodig? Vul dan het machtigingsformulier (pdf, 71 kB) in.; Maak een afspraak bij burgerzaken.; Geen machtiging nodig. U hebt geen machtiging voor een uittreksel Basisregistratie Personen nodig voor:. uw echtgenoot of uw geregistreerde partner die op uw adres woon Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent. U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Dit doet u in de gemeente waarin de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, registratie partnerschap en/of overlijden) is gebeurd. Kosten. Het afschrift kost € 14. Afschrift of uittreksel. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig

Letterlike betekenis staan ook bekend as denotasie of

Uittreksel - de betekenis volgens Lexicon van Nederlandse

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals: naam en voornamen datum en plaats van geboorte rijksregisternummer de woonplaats burgerlijke staat beroep nationaliteit de datu Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente Als u ingeschreven bent in een Belgische gemeente. Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken. Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag. Aanvraagformulier U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u Een internationaal uittreksel van de burgerlijke stand wordt opgemaakt in de vorm van: een formulier A: uittreksel uit de geboorteakte. een formulier B: uittreksel uit de huwelijksakte. een formulier C: uittreksel uit de overlijdensakte. Deze internationale uittreksels zijn vrijgesteld van legalisatie wanneer ze worden voorgelegd in een lidstaat Uittreksel burgerlijke stand (akte) Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Dit vraagt u op bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond

Uittreksel BOA leerstof (buitengewoon opsporingsambtenaar). Om een volledig PDF bestand te downloaden: >> Klik hier <<. Algemeen. De procedure in strafzaken kent de volgende fasen: voorbereidend onderzoek, onderzoek ter terechtzitting, beslissing van de rechter, toepassing van rechtsmiddelen en tenuitvoerlegging van het vonnis Oud of oude uittreksel. Goed of goede uittreksel. Wat rijmt er op uittreksel. Elk of elke: Elk uittreksel. Aanwijzend voornaamwoord: Dat uittreksel. Bezittelijk voornaamwoord: Ons uittreksel. Wat rijmt er op uittreksel. kuittreksel - rekeninguittreksel - bankrekeninguittreksel -. Oefening van de dag

De term fiscaal nummer (ook wel: Fi-nummer) wordt nog weleens gebruikt, omdat dit de voorloper is van het RSIN. In 2010 is het fiscaal nummer echter vervangen door het RSIN. Het fiscaal nummer van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden is toen automatisch omgezet Online inzage uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer 12345678 Online inzage uittreksel KvK vervaardigd door BedrijvenCheck op 2018-01-17 Rechtspersoon RSIN 814731296 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Verhuurt het Holding B.V. Statutaire zetel Waddinxveen Eerste inschrijving handelsregister 01-06-200 geëxcerpeerd. zwak -d. volledig. maken van een uittreksel of samenvatting. Diverse afdelingen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen weigerden hem, de Koninklijke Bibliotheek verzon een smoes, maar de goedige Meertens liet de dichter voor 1800 gulden per jaar folkloristische onderzoekingen doen voor zijn Instituut Uittreksel BRP (persoonsgegevens) Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt verschillende varianten van uittreksels aanvragen: - standaard uittreksel. - uittreksel voor een echtscheiding. - uittreksel voor het inschrijven, huren of kopen van een woning Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en/of andere gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig hebt, kan er meer informatie op staan. Uittreksel schriftelijk of per mail aanvragen. Plusteken icoon in een cirkel

Babynamen per land | babynamen uit heel de wereld

De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. U krijgt een RSIN-nummer bij inschrijving in het Handelregister van KVK. U kunt telefonisch uw uittreksel laten voorlezen. Dit gaat via 0900 123 45 67 en kost € 0,70 per minuut Lees wat dit voor u betekent. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Alblasserdam staat ingeschreven als inwoner. U vraagt eenvoudig online een uittreksel met uw persoonsgegevens aan. Kosten en afhandeling. Een uittreksel kost € 11,3

Wat is een uittreksel kadastrale legger? De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente of stad elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte alsook de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt. Een aantal gegevens zijn privé een aantal zijn openbaar. De gegevens van de eigenaar Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar. Hiermee kunt u uw uittreksel inzien. U kunt telefonisch uw uittreksel laten voorlezen, inclusief de SBI-codes. Dit gaat via 0900 123 45 67 en kost € 0,70 per minuut. U kunt een uittreksel bestellen via KVK.nl pop_bot. Concernrelaties zijn actuele relaties tussen rechtspersonen. Vanuit het handelsregister van kamers van koophandel worden de volgende concernrelaties getoond: rechtspersonen die optreden als bestuurder van een andere rechtspersoon. Dit kunnen ook holdings of management B.V.'s zijn

uittreksel betekenis en definiti

UittrekselBank - Uittreksels van boeken De Uittrekselbank biedt een veelzijdig overzicht van uittreksels van Nederlandse en uit het buitenland vertaalde literatuur. Ideaal voor docenten die op zoek zijn naar meer achtergrondinformatie over boeken en voor leerlingen die bezig zijn met hun leesdossier, boekverslag of boekbespreking Je krijgt het kadastraal uittreksel na zo'n 48 uur in je mailbox. Je kan ook een kadastraal uittreksel aanvragen via de Gewestelijke Directie van het Kadaster van jouw gemeente. Hiervoor moet je het formulier aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie ingevuld terugsturen naar of afgeven aan het loket van het Kadaster van jouw gemeente

Uittreksels of uitreksels - Wat is een uittreksel

per vestigingseenheid voor een gewoon en niet-gelegaliseerd KBO uittreksel. €67,45 inclusief btw. per vestigingseenheid voor een gelegaliseerd KBO uittreksel met apostille. Xerius zorgt voor. de aanvraag van je uittreksel. de apostille van de FOD Buitenlandse Zaken (indien nodig) de verzending per post of per e-mail. Uittreksel online aanvragen Help Handelsregister Online. Concernrelaties zijn actuele relaties tussen rechtspersonen. Vanuit het handelsregister van kamers van koophandel worden de volgende concernrelaties getoond: rechtspersonen die optreden als bestuurder van een andere rechtspersoon. Dit kunnen ook holdings of management B.V.'s zijn Aanpak. Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door: Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven. U neemt mee: uw geldige identiteitsbewijs. een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat. een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding.

uittreksel - Vertaling Nederlands-Engel

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener? Artsen, bachelor medisch hulpverleners, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren; U valt onder het tuchtrecht Samenvattingen, uitwerkingen, uittreksels, aantekeningen voor studenten : Uittreksel.pagina; Wegwijzer naar websites met uittreksels, boekverslagen en informatie over boeken en schrijvers : Uittrekselbank; Uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en circa 360 auteursportrette Lees wat dit voor u betekent. U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Dit doet u in de gemeente waarin de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, registratie partnerschap en/of overlijden) heeft plaatsgevonden In het uittreksel uit de justitiële documentatie van de verdachte van 9 januari 2020 staat dat de verdachte op 19 april 2016 is veroordeeld door het hof Amsterdam wegens mensensmokkel (arrest onherroepelijk op 11 mei 2016). Deze veroordeling betekent dat de verdachte op vraag 8B van het formulier het vakje met ja had moeten aankruisen E-Werkboek: letterlijk gekopieerd vanaf Blackboard. Leerboek: eigen uittreksel, niet compleet. Vragen en antwoorden: letterlijk gekopieerd vanaf oefenvragen Blackboard. Werkboek. Leereenheid 1 - Betekenis en werking van grondrechten. Inleidin

Waar vraag ik een uittreksel uit het bevolkingsregister

Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende. studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek. op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt Uittreksel basisregistratie personen (BRP) Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Dordrecht staat. Alles wat je ooit over uittreksels wilde weten! Interessante links naar sites met uittreksels, boekverslagen, scripties, werkstukken en andere dingen die interessant zijn voor scholieren en studenten

Synoniemen van uittreksel; ander woord voor uittreksel

Een uittreksel van een huwelijksakte vraagt u aan in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Uittreksel echtscheiding. Legaliseren van uw handtekening betekent dat uw handtekening echt is. Garantstelling of logiesverklaring Uittreksels en aktes. Afschrift of uittreksel burgerlijke stand. Vraag eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Geboorte, overlijden, echtscheiding, trouwen en geregistreerd partnerschap behoren tot de burgerlijke stand. Uittreksel basisregistratie personen (BRP De belangrijkste informatie onthouden. - Lees de tekst oriënterend, globaal en intensief. - Maak een uittreksel of samenvatting en lees die een aantal maal door. Oefening 1 leesstrategieën Oefening 2 leesstrategieën. => Schrijfdoelen en tekstsoorten

Rudolf Steiner - De kleuren, werking en karakter. Kleurbeleven. De vier 'beeldkleuren'. Om een inzicht te krijgen in het gebied van de kleuren is het noodzakelijk door te dringen tot het wezen van de kleuren zelf en dat te gaan beleven. Voorbeeld: groen in verhouding tot rood, perzikbloesem en blauw Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. U kunt een uittreksel uit de BRP online aanvragen. Binnen 5 werkdagen krijgt u het afschrift per post toegestuurd. U kunt het dus niet direct downloaden

Het uittreksel bevat de persoonsgegevens van het kind (inclusief geboorteplaats) en de gegevens van het gezag zoals dit bij de gemeente bekend is. Het uittreksel is in het Nederlands en Engels opgesteld. U logt als ouder in met uw DigiD en kunt dan bij de aanvraag aangegeven voor welk kind u het uittreksel aanvraagt Uittreksel uit het strafregister. We willen dat je erop kunt vertrouwen dat mensen op Babysits betrouwbaar zijn. Een manier waarop we dat doen is door gebruikers in België een Uittreksel uit het strafregister te laten verstrekken. Als er gecontroleerd staat bij een babysitter, betekent dit dat deze persoon het document heeft toegevoegd en. Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA) . U kunt een uittreksel BRP nodig hebben als u zich wilt inschrijven voor een woning of als u uw auto wilt overschrijven. Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt en wat erop moet staan Uittreksel diploma. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma aan als uw werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt. Alleen u kunt inloggen op het diplomaregister

Vegetarische Sushi bestellen - vegetarische sushi is eenvisie overhead rooster nike air max metallic goldPowNed - WikipediaWetgeving langdurig parkeren – Wonen in een camper

Een uittreksel uit het strafregister is een offcieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en je eventuele veroordelingen. Er zijn 3 modellen: Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) Dit is het basisgetuigschrift. Je vraagt het aan voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan verbonden zijn Daarbij worden tevens regels gegeven voor het opmaken van uittreksels van akten die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn opgemaakt. 5. Weigert de in het eerste lid bedoelde ambtenaar een afschrift of een uittreksel af te geven, dan verstrekt hij aan de aanvrager een schriftelijke opgave van de gronden voor zijn weigering Voor u betekent dit dat u geld moet betalen aan het bureau om het voor u te verzorgen én voor het uittreksel BRP. Dit zijn onnodig dubbele kosten. Een uittreksel BRP vraagt u alleen aan via de officiële website van de gemeente waarin u woont of aan de balie. De kosten van een uittreksel BRP verschilt in elke gemeente Uittreksel Basisregistratie Personen. Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper. Binnen 2 werkdagen krijgt u dit uittreksel thuis gestuurd

Samenvatting maken | De-website-van-floor

Kredietwaardigheid - betekenis. Bij het beoordelen van de boniteit worden beschikbare economische gegevens gebruikt. Ook deze schulden worden namelijk genoemd op je BKR-uittreksel. Zodra je kredieten volledig afbetaald hebt, worden ze na een periode van vijf jaar verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 4. Uittreksel van het strafregister. Wie geen toegang heeft tot het strafregister moet het doen met een uittreksel daaruit. Het gaat dan om je werkgever, of de club waar je bij wilt. Zij krijgen geen volledige kopie van je strafblad, maar wel een uittreksel daaruit Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het uittreksel moet digitaal gewaarmerkt zijn of ondertekend door de Kamer van Koophandel. Indien het uittreksel naar een ander uittreksel verwijst, moet deze meegestuurd worden totdat er een natuurlijk persoon vermeld wordt. Ook deze uittreksels mogen niet ouder zijn 6 maanden Alles over de psychologische roman Twee vrouwen, geschreven door Harry Mulisch in 1975. Geschikt voor bovenbouw vmbo/havo/vwo. Lees 97 boekverslagen over dit boek Op een uittreksel uit het strafregister staan al je veroordelingen door de rechtbank (als je die hebt). Bij het uittreksel zit ook een lijst van die veroordelingen. Vroeger heette dat uittreksel: 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'. Je kan het uittreksel hier aanvragen. Het uittreksel wordt naar je thuisadres opgestuurd. Er zijn drie modellen Een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden ) is een officieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. model 1 Di